NL EN
Gepubliceerd op 28 april 2020

Coulance bij betalingsonmacht werkgevers

Veel ondernemingen worden door de coronacrisis zwaar geraakt. In de koopvaardij zien we dit helaas ook. We kunnen ons om die reden voorstellen dat er bij u als werkgever vragen leven over de mogelijkheden om uitstel van betaling van de pensioenpremie te krijgen.

Neem contact met ons op bij acute betalingsproblemen door corona
Heeft uw rederij acute betalingsproblemen door de coronacrisis, waardoor de pensioenpremie niet kan worden betaald? Neemt u dan contact op met onze Werkgeversdesk via 088 007 98 91. Wij bekijken dan gezamenlijk de mogelijkheden om door deze crisisperiode heen te komen.

Als de betalingstermijn van 30 dagen verstreken is en u heeft de nota door betalingsproblemen niet kunnen voldoen dan ontvangt u van ons een betalingsherinnering of aanmaning. Daarin wijzen wij u op de berekening van wettelijke rente en 5% boete c.q. buitengerechtelijke invorderingskosten. Gezien de bijzondere situatie zullen wij hiervan afwijken. U hoeft geen rente of boete te betalen, wanneer u de premie te laat overmaakt. Wel is het belangrijk in dat geval contact met ons op te nemen.

Wanneer er nieuwe ontwikkelingen zijn, dan melden wij dit op onze website.