Toegankelijkheid
Contrast
A A
Tekstgrootte
A A A
NL EN
Gepubliceerd op 30 mei 2018

Jaarverslag 2017

Meer weten over de financiële situatie, de beleggingsresultaten en de gemaakte kosten van Bpf Koopvaardij in 2017? Bekijkt u dan het jaarverslag 2017. In het jaarverslag leest u ook meer over onze activiteiten en de ontwikkelingen in het verslagjaar. De jaarrekening, het oordeel en de bevindingen van de pensioenraad en de rapportage van de raad van toezicht zijn eveneens in het jaarverslag opgenomen.