Toegankelijkheid
Contrast
A A
Tekstgrootte
A A A
NL EN
Gepubliceerd op 20 maart 2020

Uw onderneming in zwaar weer door de coronacrisis?

Veel ondernemingen worden door de coronacrisis zwaar geraakt. In de koopvaardij zien we dit helaas ook. We kunnen ons om die reden voorstellen dat er bij u als werkgever vragen leven over de mogelijkheden om uitstel van betaling van de pensioenpremie te krijgen.

Onze toezichthouder De Nederlandsche Bank overlegt met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Pensioenfederatie (de belangenbehartiger van de Nederlandse pensioenfondsen) over deze kwestie. Want ook DNB begrijpt dat bedrijven met een enorme terugval in hun omzet, deze pensioenlasten de komende periode mogelijk niet kunnen dragen.

Totdat er duidelijkheid is over de uitkomst van deze besprekingen, beoordeelt Bpf Koopvaardij verzoeken tot uitstel van betaling per individuele onderneming. U kunt hiervoor de Werkgeversdesk benaderen via 088 - 007 98 91.

Leidt het advies van de genoemde partijen tot een andere aanpak, dan melden wij dit op onze website.