Toegankelijkheid
Contrast
A A
Tekstgrootte
A A A
NL EN
Gepubliceerd op 22 maart 2022

Uw pensioenregeling in 2022

Elk jaar nemen werkgevers- en werknemersorganisaties in de koopvaardij en het bestuur van Bpf Koopvaardij besluiten over uw pensioen. In onze nieuwste uitgave van PensioenPeiling leest u wat deze besluiten betekenen voor uw pensioenregeling in 2022.

De wijzigingen in het kort
In PensioenPeiling gaan we uitgebreid in op de wijzigingen. Hieronder vindt u die alvast in het kort:

  • Uw al opgebouwde pensioen bij Bpf Koopvaardij wordt verhoogd met 0,44%.
  • Heeft u voorwaardelijke aanspraken op extra pensioen uit de VPL-regeling? Dan geldt nog een extra verhoging van 4,86%.
  • Voor uw eventuele partner is partnerpensioen geregeld bij uw overlijden. Voor de huidige zeevarenden verandert de verdeling tussen het partnerpensioen dat wordt opgebouwd en het deel dat is verzekerd op risicobasis.

Bekijk PensioenPeiling 2022 (pdf)