Toegankelijkheid
Contrast
A A
Tekstgrootte
A A A

Wij verbeteren ons administratiesysteem en Mijn Koopvaardij. Wijzigingen doorgeven of een pensioen aanvragen is nu niet mogelijk. Begin januari 2024 kunt u weer wijzigingen doorgeven.

NL EN

Veelgestelde vragen

Waarom zou je een van de beste pensioenstelsels willen veranderen?

Het lijkt misschien onlogisch dat er nieuwe regels komen voor een van de beste pensioenstelsels ter wereld. Toch zijn er nieuwe regels nodig, met behoud van het goede. De huidige regels passen namelijk niet meer zo goed bij deze tijd. Zo worden mensen steeds ouder en werken ze niet meer hun hele leven bij dezelfde werkgever. Ook maken de huidige regels het moeilijk om de pensioenen te verhogen.
Daarom hebben de vakbonden, de werkgevers en de overheid samen afspraken gemaakt over regels die beter bij deze tijd passen. Zo houden we een van de beste pensioenstelsels ter wereld.

Voor wie gelden de nieuwe regels?

De nieuwe regels gelden voor iedereen, ook als u al met pensioen bent. Of uw pensioen wordt omgezet naar een pensioen volgens de nieuwe regels, hangt af van de afspraken die de sociale partners (vakbonden en werkgeversorganisaties) maken. Zodra de afspraken definitief zijn, laten we u dit weten via de website en onze nieuwsbrief.

Kan mijn pensioenpot straks opraken, of ontvang ik pensioen zolang ik leef?

U kunt erop vertrouwen dat u pensioen blijft ontvangen zolang u leeft. Ook met de nieuwe regels is dat zo afgesproken. We zorgen er samen voor dat er altijd pensioen voor u is, hoe oud u ook wordt.

Ik wil met pensioen binnen nu en 5 jaar. Wat betekent de overgang naar de nieuwe regeling voor mij?

Voordat de wet was aangenomen, hadden de sociale partners al druk overleg. Zo hebben ze voorlopig de keuze gemaakt voor een solidaire regeling. Daarmee vangen we mee- en tegenvallers samen op, delen we de risico’s en zijn de pensioenen stabieler. Ook hebben ze de voorkeur uitgesproken om alle opgebouwde pensioenen om te zetten naar pensioen volgens de nieuwe regels, het zogenaamde ‘invaren’. Het maakt dus geen verschil of u met pensioen gaat ide huidige regeling of in de nieuwe. Ook houdt u in de nieuwe regeling dezelfde pensioenkeuzes.

Wat is het verschil tussen de solidaire regeling en de flexibele regeling?

In het nieuwe pensioenstelsel zijn er twee soorten regelingen. In de solidaire regeling vangen we mee- en tegenvallers samen op, wordt er collectief belegd en zijn de pensioenen stabieler. In de flexibele regeling heeft u zelf meer invloed op hoe risicovol uw pensioen belegd wordt. De sociale partners (vakbonden en werkgeversorganisaties) in de sector koopvaardij moeten het definitieve besluit nog nemen, maar geven voorlopig de voorkeur aan een solidaire premieregeling. Zodra de afspraken definitief zijn, laten we u dit weten via de website en onze nieuwsbrief.

Ik bouw pensioen op. Gaat mijn pensioen straks sneller omhoog in de nieuwe regeling?

Omdat we minder geld in kas hoeven te houden, kan uw pensioen sneller omhoog als het goed gaat met de economie. In slechtere tijden kan het ook omlaag gaan. De schommelingen zullen wel minder groot zijn als u (bijna) met pensioen bent. Tegenvallers kunnen we bovendien op meerdere manieren opvangen of verzachten. Bijvoorbeeld door tekorten in slechtere jaren op te vangen met reserves uit goede jaren (de ‘solidariteitsreserve’).

Hoe wordt voorkomen dat mijn pensioen te hard daalt?

Omdat pensioenen gaan meebewegen met de economie, zijn dalingen nooit helemaal te voorkomen. De nieuwe regels zorgen er wel voor dat de bewegingen minder groot worden als u (bijna) met pensioen bent. Bijvoorbeeld door minder risicovol te beleggen naarmate u ouder wordt. Jongeren hebben namelijk meer tijd om tegenvallers in beleggingen op te vangen. Ook kunnen we pensioenen stabiel houden met een buffer voor tegenvallers: de solidariteitsreserve. In goede tijden bouwen we deze op, zodat we in slechte tijden een daling van het pensioen kunnen opvangen of verzachten.

Ik ben met pensioen. Krijg ik straks elke maand een ander pensioen?

Nee, we begrijpen heel goed dat u niet zit te wachten op verrassingen in uw inkomen. Daarom passen we de pensioenen hooguit 1 keer per jaar aan en blijft het de rest van het jaar stabiel. Samen met de sociale partners maken we voor het ingaan van de nieuwe regeling afspraken hoe gepensioneerden beschermd worden tegen schommelingen. Bijvoorbeeld door voor gepensioneerden minder risicovol te beleggen dan voor jongeren, die meer tijd hebben om tegenvallers op te vangen. Of met de inzet van een buffer voor tegenvallers: de solidariteitsreserve. In goede tijden bouwen we deze op, zodat we in slechte tijden een daling van het pensioen kunnen opvangen of verzachten.

Hoe wordt er belegd in het nieuwe stelsel?

In de solidaire regeling worden alle pensioenvermogens net als nu collectief belegd. Er is geen individueel beleggingsprofiel. Wel gaan we beleggen per leeftijdsgroep. Zo zorgen we ervoor dat jongeren meer risico kunnen nemen dan mensen die vlak voor hun pensioen zitten en gepensioneerden. We houden regelmatig onderzoek onder de deelnemers om te bepalen hoeveel risico’s deelnemers en gepensioneerden willen nemen met hun pensioen.

Waar staan we met de nieuwe pensioenregeling? 

De sociale partners (vakbonden en werkgeversorganisaties) in de sector koopvaardij beslissen over een pensioenregeling die het beste past bij onze deelnemers. Hierbij worden alle belangen zorgvuldig meegewogen. De sociale partners streven ernaar om eind 2023 alle knopen definitief door te hakken. Zodra de afspraken definitief zijn, laten we u dit weten via de website en onze nieuwsbrief.

Wanneer voert Bpf Koopvaardij de nieuwe regels in?

Vakbonden, werkgevers en de pensioenfondsen hebben tot uiterlijk 1 januari 2028 om over te stappen op de nieuwe regels voor pensioen. Maar het mag ook eerder. De sociale partners en Bpf Koopvaardij verwachten dat de nieuwe pensioenregels voor de Koopvaardij-deelnemers vanaf 1 januari 2026 gaan gelden. Zodra we een definitieve ingangsdatum hebben bepaald, laten wij u dit weten.

Wanneer hoor ik wat het voor mijn pensioen betekent? Wanneer weet ik wat ik krijg?

Wat de nieuwe regels voor de hoogte van úw pensioen betekenen, is voorlopig nog niet te zeggen. Dit hangt niet alleen af van de keuzes die de sociale partners nog moeten maken. Het is ook afhankelijk van de financiële situatie op het moment dat we overstappen. Een betrouwbare berekening per deelnemer kunnen we dus pas maken als we de regels voor pensioen invoeren. Iets voor de overstap ontvangt u wel al een voorlopige inschatting.

Heb ik invloed op de keuzes die gemaakt worden? Hoe kan ik mijn stem laten horen?

De werkgeversorganisaties en de vakbonden maken de afspraken over de nieuwe pensioenregeling. U kunt hier invloed op uitoefenen via de vakbond of een belangenvereniging.

  • Bouwt u pensioen op bij Bpf Koopvaardij en wilt u meepraten over de nieuwe regeling? Meld u dan aan bij Nautilus International.
  • Ontvangt u pensioen via Bpf Koopvaardij, of heeft u vroeger pensioen opgebouwd bij Bpf Koopvaardij? Meld u dan aan bij een vereniging van gepensioneerden of van gewezen deelnemers in de koopvaardij en wijs ze op hun hoorrecht. Sociale partners zijn wettelijk verplicht om de gemaakte afspraken voor te leggen aan deze verenigingen en hun oordeel te vragen. Aan dit hoorrecht zijn wel voorwaarden verbonden.

Kan ik bezwaar maken tegen het omzetten van mijn pensioen naar pensioen in de nieuwe regeling (invaren)?

Nee. De sociale partners (vakbonden en werkgeversorganisaties) in de sector koopvaardij besluiten of de pensioenen die al zijn opgebouwd worden omgezet. Hier kunt u niet individueel bezwaar tegen maken. Dat is zo afgesproken in de wet. U kunt wel via uw vakorganisatie invloed uitoefenen op de keuzes.

Wat moet ik zelf doen?

Zodra duidelijk is wanneer uw pensioen wordt aangepast, krijgt u vanzelf bericht. Hiervoor hoeft u niets te doen. Wel is het goed om uw contactgegevens te controleren in Mijn Koopvaardij.

Hoe kan ik op de hoogte blijven van wat er speelt rondom het vernieuwde stelsel?

Zodra er nieuws is dat voor u van belang is, delen we het op de website en onze nieuwsbrief. Ontvangt u deze nog niet? Meld u dan aan via uw postvoorkeuren in Mijn Koopvaardij. Ook kunt u kijken op www.pensioenduidelijkheid.nl, een speciale site van de overheid met nieuws en informatie over het nieuwe pensioenstelsel.