Contrast
A A
Tekstgrootte
A A A

Pensioen en belasting

Bpf Koopvaardij is verplicht loonheffing en de bijdrage Zorgverzekeringswet in te houden op uw bruto pensioenuitkering.

  • Woont u in het buitenland? Dan bent u vrijgesteld van de premie voor de volksverzekeringen (AOW, Wlz en Anw).
  • Woont u in een van de verdragslanden waar Nederland belastingafspraken mee heeft gemaakt? Dan hoeft u mogelijk in Nederland geen loonbelasting te betalen. Kijk hiervoor bij Wonen in het buitenland.

Loonheffingskorting

Elke instantie waarvan u inkomen ontvangt, houdt belasting in op het bedrag dat zij aan u betaalt. Deze belasting heet loonheffing. Inkomen is bijvoorbeeld een salaris, AOW of een pensioen. Bij het inhouden van de loonheffingen wordt op verzoek rekening gehouden met de loonheffingskorting. Loonheffingskorting is een korting op de te betalen belasting en de premies volksverzekeringen. U betaalt dus minder belasting als u loonheffingskorting laat toepassen.

Loonheffingskorting op uw pensioen

Meestal is kiezen voor de loonheffingskorting op uw hoogste inkomen de beste keuze. Wordt er nu geen loonheffingskorting toegepast op uw pensioen bij ons, maar is het wel uw hoogste inkomen? Vraag het dan aan. Dat kan op 2 manieren:

Wilt u meer informatie over het toepassen van loonheffingskorting? Neem dan contact op met de Belastingdienst.

Waar wordt loonheffingskorting nu toegepast?

Op uw jaaropgave ziet u of loonheffingskorting op uw pensioen bij ons wordt toegepast. Staat er onder de rubriek loonheffingskorting ’ja’? Dan wordt loonheffingskorting door ons toegepast. Staat er ‘nee’, dan wordt door ons geen loonheffingskorting toegepast. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) past automatisch de loonheffingskorting toe op de AOW. Wijzig zelf de loonheffingskorting bij de SVB, als u het bij ons laat toepassen. U kunt dat doen via Mijn SVB.

Loonheffingskorting als u in het buitenland woont

Als u in het buitenland woont, heeft u meestal geen recht op loonheffingskorting. Maar er zijn enkele uitzonderingen. Voor meer informatie hierover neemt u contact op met de Belastingdienst.

Netto prepensioen

Ontvangt u een netto prepensioen van Bpf Koopvaardij? Hierover hoeft u geen belasting te betalen. De Belastingdienst beschouwt dit als vermogen. U moet het bedrag invullen op uw belastingaangifte (box 3). U vindt het terug op uw Netto prepensioenoverzicht dat u jaarlijks van ons ontvangt.