Contrast
A A
Tekstgrootte
A A A

U komt te overlijden

Wanneer u overlijdt, zorgt Bpf Koopvaardij voor de uitkering van het nabestaandenpensioen. Dit is het partnerpensioen en wezenpensioen voor uw eventuele nabestaanden. Ex-partners hebben mogelijk recht op bijzonder partnerpensioen.

Wat moeten uw nabestaanden doen als u overlijdt?

Uw overlijden moet gemeld worden aan de gemeente. Meestal doet de uitvaartondernemer dit. De gemeente geeft het overlijden automatisch door aan Bpf Koopvaardij. Uw nabestaanden ontvangen dan binnen twee weken een aanvraagformulier voor het partnerpensioen.

Woont u in het buitenland?
Dan krijgen wij het overlijden niet automatisch door. Het is dan belangrijk dat uw partner of één van uw andere nabestaanden een kopie van de overlijdensakte naar onze Servicedesk stuurt. Binnen 2 weken na ontvangst sturen wij een aanvraagformulier voor het partnerpensioen naar hen.

Wat is de hoogte van uw partner- of wezenpensioen?

De hoogte van het partner- en wezenpensioen vindt u op uw jaarlijks Uniform Pensioenoverzicht (UPO) pensioengerechtigden en op www.mijnpensioenoverzicht.nl. Hoeveel uw eventuele partner krijgt, hangt af van de pensioenkeuzes die u heeft gemaakt voordat u met pensioen ging. Voor wezenpensioen geldt dat dit wordt verdubbeld wanneer beide ouders komen te overlijden.

Heeft u een ex-partner? Hij of zij kan (ook) recht hebben op (bijzonder) partnerpensioen bij uw overlijden. Kijk voor meer informatie hierover bij U en uw partner gaan uit elkaar.

Wanneer ontvangen uw nabestaanden het pensioen?

  • Uw partner en/of ex-partner krijgt het (bijzonder) partnerpensioen vanaf de eerste dag van de maand waarin u overlijdt. Het (bijzonder) partnerpensioen stopt als uw (ex-)partner zelf overlijdt.
  • Uw kind krijgt wezenpensioen vanaf de eerste dag van de maand waarin u overlijdt. Het wezenpensioen stopt als uw kind 18 jaar wordt. Tenzij uw kind studeert of een beroepsopleiding volgt, dan stopt de uitkering als uw kind 27 jaar wordt.

Meer weten?

  • Informatie voor nabestaanden
  • Mogelijk komen uw nabestaanden in aanmerking voor een uitkering van de Algemene Nabestaandenwet (Anw). Dit is een uitkering van de overheid. Kijk voor de voorwaarden en meer informatie op www.svb.nl.
  • Meer alternatieven om uw partner verzorgd achter te laten vindt u op www.wijzeringeldzaken.nl.