Contrast
A A
Tekstgrootte
A A A

Contactformulier

Heeft u een vraag of verzoek aan Bpf Koopvaardij? Klik dan één van de onderwerpen hieronder aan. Mogelijk geeft de toelichting al het antwoord op uw vraag. Is dat niet het geval? Gebruik dan ons contactformulier.

Wij helpen u graag verder!

 • Ik heb een vraag
  • Met pensioen gaan

   Met pensioen gaan

   Standaard gaat uw pensioen bij Bpf Koopvaardij in op 67 jaar. U ontvangt ongeveer 6 maanden voor uw pensionering automatisch bericht om uw pensioen aan te vragen. Maar er zijn nog meer keuzes die u kunt maken, zoals eerder of later met pensioen. Op Mijn Koopvaardij kunt u zelf berekenen welk effect de verschillende pensioenkeuzes hebben op uw pensioen. Welke voor u verstandig is, hangt af van uw persoonlijke situatie.

  • Nieuwe baan

   Nieuwe baan

   Gefeliciteerd met uw nieuwe baan! Gaat u voor het eerst aan de slag in de koopvaardij? Dan gaat u automatisch deelnemen aan de pensioenregeling van Bpf Koopvaardij. Zo bouwt u nu pensioen op voor later, ook als u arbeidsongeschikt raakt. En is er een pensioen voor uw eventuele partner en kinderen wanneer u komt te overlijden. Van u vragen we een paar acties.

  • Uit dienst

   Uit dienst

   Wisselt u van baan binnen de koopvaardij? Dan blijft u (als zeevarende) pensioen opbouwen bij Bpf Koopvaardij. Via uw nieuwe werkgever loopt de pensioenopbouw automatisch door. Bij een nieuwe werkgever buiten de Koopvaardij krijgt u mogelijk te maken met een ander pensioenfonds of een verzekeraar. U heeft dan diverse keuzemogelijkheden, zoals waardeoverdracht en vrijwillige voortzetting.

  • Arbeidsongeschikt

   Arbeidsongeschikt

   Als u (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt wordt, kunt u toch gewoon tot uw AOW-leeftijd pensioen blijven opbouwen. Ook is er partnerpensioen voor uw partner, wanneer u overlijdt. Afhankelijk van uw arbeidsongeschiktheidspercentage betaalt Bpf Koopvaardij onder voorwaarden dan een deel van uw pensioenpremie. Daarnaast heeft Bpf Koopvaardij voor alle deelnemers aan de pensioenregeling een mogelijke financiële aanvulling wanneer u een WGA-vervolguitkering van het UWV ontvangt.

  • Werkloos

   Werkloos

   Wordt u werkloos? Dan bouwt u geen ouderdomspensioen en ook geen partnerpensioen (pensioen voor uw partner wanneer u overlijdt) meer op. Uw al opgebouwde pensioen blijft staan bij Bpf Koopvaardij. Het is mogelijk om zelf pensioen te blijven opbouwen bij ons. U betaalt dan zelf de volledige pensioenpremie. Dus ook het deel dat uw werkgever eerst voor u betaalde.

  • Samenwonen

   Samenwonen

   Als u samenwoont, kan uw partner bij uw overlijden recht hebben op partnerpensioen. Woont u ongehuwd samen en heeft u geen geregistreerd partnerschap? Dan heeft uw partner alléén recht op partnerpensioen als u vóór pensionering een notariële samenlevingsovereenkomst heeft afgesloten.

  • Trouwen

   Trouwen

   Trouwt u of gaat u een geregistreerd partnerschap aan vóórdat uw pensioen ingaat? Dan ontvangt uw partner pensioen wanneer u overlijdt. Dit heet partnerpensioen. Huwelijken en geregistreerde partnerschappen in Nederland worden automatisch via uw gemeente aan ons doorgegeven.

  • Uit elkaar

   Uit elkaar

   Eindigt uw relatie? Dan heeft dit mogelijk gevolgen voor uw pensioen. Zo kan uw ex-partner recht hebben op een deel van uw ouderdomspensioen en bij uw overlijden op een deel van het partnerpensioen.

  • Overlijden

   Overlijden

   Wanneer u overlijdt, zorgt Bpf Koopvaardij voor de uitkering van het nabestaandenpensioen. Dit is het partnerpensioen en wezenpensioen voor uw eventuele nabestaanden. Ex-partners hebben recht op bijzonder partnerpensioen.

  • Verhuizen

   Verhuizen

   Voor uw pensioen is het belangrijk dat wij over uw juiste adresgegevens beschikken. Bekijk daarom wanneer u uw nieuwe adres bij ons moet melden.

  • Verlof

   Verlof

   Er bestaan verschillende soorten verlof. Wanneer u in dienst bent en uw vakantiedagen opneemt, gaat uw pensioenopbouw gewoon door. Ouderschaps-, sabbats-, studie- en levensloopverlof is wettelijk (onbetaald) verlof. Hierbij stopt de opbouw van uw pensioen en het partnerpensioen (pensioen voor uw partner wanneer u overlijdt).

  • Wonen in het buitenland

   Wonen in het buitenland

   Woont u niet in Nederland? Dan is er een aantal zaken waar u rekening mee moet houden. Zo krijgen wij een aantal gegevens niet meer door van uw gemeente. Ook zijn er gevolgen voor uw AOW en belastingen. Verder is het belangrijk dat u uw adresgegevens doorgeeft aan de Registratie Niet-Ingezetenen (RNI).

  • Overig

   Overig

   Heeft u een vraag of verzoek aan Bpf Koopvaardij? Gebruik dan ons contactformulier.

 • Ik wil een bestand versturen
  • Bewijs van in leven zijn

   Bewijs van in leven zijn

   Als u pensioen ontvangt in het buitenland, controleren wij elk jaar of u daar nog recht op heeft. Daarvoor hebben we een bewijs nodig dat u nog leeft. Dit doen we met een zogenaamde Attestatie de Vita, een bewijs van in leven zijn. Dit formulier stuurt u ingevuld en ondertekend via dit contactformulier of post naar ons op. 

  • Rekeningnummer wijzigen

   Rekeningnummer wijzigen

   Wilt u uw rekeningnummer wijzigen? Geef uw nieuwe nummer eenvoudig en snel door via Mijn Koopvaardij. U kunt uw nieuwe nummer eventueel doorgeven met het formulier Wijzigen rekeningnummer. Dit stuurt u via dit contactformulier of post naar ons toe.

  • Loonheffingskorting wijzigen

   Loonheffingskorting wijzigen

   Is uw pensioen van Bpf Koopvaardij op dit moment uw hoogste inkomen? Dan is het voordelig om hierover loonheffingskorting aan te vragen. Het is een korting op de in te houden loonheffing, waardoor u minder belasting afdraagt. Gebruik hiervoor het formulier Model opgaaf voor de loonheffingen (pdf).

  • Overig

   Overig

   Wilt u een bestand naar ons versturen? Gebruik dan ons contactformulier.

Met pensioen gaan

Standaard gaat uw pensioen bij Bpf Koopvaardij in op 67 jaar. U ontvangt ongeveer 6 maanden voor uw pensionering automatisch bericht om uw pensioen aan te vragen. Maar er zijn nog meer keuzes die u kunt maken, zoals eerder of later met pensioen. Op Mijn Koopvaardij kunt u zelf berekenen welk effect de verschillende pensioenkeuzes hebben op uw pensioen. Welke voor u verstandig is, hangt af van uw persoonlijke situatie.

Nieuwe baan

Gefeliciteerd met uw nieuwe baan! Gaat u voor het eerst aan de slag in de koopvaardij? Dan gaat u automatisch deelnemen aan de pensioenregeling van Bpf Koopvaardij. Zo bouwt u nu pensioen op voor later, ook als u arbeidsongeschikt raakt. En is er een pensioen voor uw eventuele partner en kinderen wanneer u komt te overlijden. Van u vragen we een paar acties.

Uit dienst

Wisselt u van baan binnen de koopvaardij? Dan blijft u (als zeevarende) pensioen opbouwen bij Bpf Koopvaardij. Via uw nieuwe werkgever loopt de pensioenopbouw automatisch door. Bij een nieuwe werkgever buiten de Koopvaardij krijgt u mogelijk te maken met een ander pensioenfonds of een verzekeraar. U heeft dan diverse keuzemogelijkheden, zoals waardeoverdracht en vrijwillige voortzetting.

Arbeidsongeschikt

Als u (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt wordt, kunt u toch gewoon tot uw AOW-leeftijd pensioen blijven opbouwen. Ook is er partnerpensioen voor uw partner, wanneer u overlijdt. Afhankelijk van uw arbeidsongeschiktheidspercentage betaalt Bpf Koopvaardij onder voorwaarden dan een deel van uw pensioenpremie. Daarnaast heeft Bpf Koopvaardij voor alle deelnemers aan de pensioenregeling een mogelijke financiële aanvulling wanneer u een WGA-vervolguitkering van het UWV ontvangt.

Werkloos

Wordt u werkloos? Dan bouwt u geen ouderdomspensioen en ook geen partnerpensioen (pensioen voor uw partner wanneer u overlijdt) meer op. Uw al opgebouwde pensioen blijft staan bij Bpf Koopvaardij. Het is mogelijk om zelf pensioen te blijven opbouwen bij ons. U betaalt dan zelf de volledige pensioenpremie. Dus ook het deel dat uw werkgever eerst voor u betaalde.

Samenwonen

Als u samenwoont, kan uw partner bij uw overlijden recht hebben op partnerpensioen. Woont u ongehuwd samen en heeft u geen geregistreerd partnerschap? Dan heeft uw partner alléén recht op partnerpensioen als u vóór pensionering een notariële samenlevingsovereenkomst heeft afgesloten.

Trouwen

Trouwt u of gaat u een geregistreerd partnerschap aan vóórdat uw pensioen ingaat? Dan ontvangt uw partner pensioen wanneer u overlijdt. Dit heet partnerpensioen. Huwelijken en geregistreerde partnerschappen in Nederland worden automatisch via uw gemeente aan ons doorgegeven.

Uit elkaar

Eindigt uw relatie? Dan heeft dit mogelijk gevolgen voor uw pensioen. Zo kan uw ex-partner recht hebben op een deel van uw ouderdomspensioen en bij uw overlijden op een deel van het partnerpensioen.

Overlijden

Wanneer u overlijdt, zorgt Bpf Koopvaardij voor de uitkering van het nabestaandenpensioen. Dit is het partnerpensioen en wezenpensioen voor uw eventuele nabestaanden. Ex-partners hebben recht op bijzonder partnerpensioen.

Verhuizen

Voor uw pensioen is het belangrijk dat wij over uw juiste adresgegevens beschikken. Bekijk daarom wanneer u uw nieuwe adres bij ons moet melden.

Verlof

Er bestaan verschillende soorten verlof. Wanneer u in dienst bent en uw vakantiedagen opneemt, gaat uw pensioenopbouw gewoon door. Ouderschaps-, sabbats-, studie- en levensloopverlof is wettelijk (onbetaald) verlof. Hierbij stopt de opbouw van uw pensioen en het partnerpensioen (pensioen voor uw partner wanneer u overlijdt).

Wonen in het buitenland

Woont u niet in Nederland? Dan is er een aantal zaken waar u rekening mee moet houden. Zo krijgen wij een aantal gegevens niet meer door van uw gemeente. Ook zijn er gevolgen voor uw AOW en belastingen. Verder is het belangrijk dat u uw adresgegevens doorgeeft aan de Registratie Niet-Ingezetenen (RNI).

Overig

Heeft u een vraag of verzoek aan Bpf Koopvaardij? Gebruik dan ons contactformulier.

Bewijs van in leven zijn

Als u pensioen ontvangt in het buitenland, controleren wij elk jaar of u daar nog recht op heeft. Daarvoor hebben we een bewijs nodig dat u nog leeft. Dit doen we met een zogenaamde Attestatie de Vita, een bewijs van in leven zijn. Dit formulier stuurt u ingevuld en ondertekend via dit contactformulier of post naar ons op. 

Rekeningnummer wijzigen

Wilt u uw rekeningnummer wijzigen? Geef uw nieuwe nummer eenvoudig en snel door via Mijn Koopvaardij. U kunt uw nieuwe nummer eventueel doorgeven met het formulier Wijzigen rekeningnummer. Dit stuurt u via dit contactformulier of post naar ons toe.

Loonheffingskorting wijzigen

Is uw pensioen van Bpf Koopvaardij op dit moment uw hoogste inkomen? Dan is het voordelig om hierover loonheffingskorting aan te vragen. Het is een korting op de in te houden loonheffing, waardoor u minder belasting afdraagt. Gebruik hiervoor het formulier Model opgaaf voor de loonheffingen (pdf).

Overig

Wilt u een bestand naar ons versturen? Gebruik dan ons contactformulier.