Contrast
A A
Tekstgrootte
A A A

Wonen in het buitenland

Woont u niet in Nederland of heeft u plannen om naar het buitenland te verhuizen? Dan is er een aantal zaken waar u op moet letten. Zo krijgen wij bepaalde gegevens niet meer door van uw gemeente. Daarom is het belangrijk dat u uw adresgegevens doorgeeft aan de Registratie Niet-Ingezetenen (RNI). Ook zijn er gevolgen voor uw AOW en belastingen.

Bewijs van in leven zijn

Als u pensioen ontvangt in het buitenland, controleren wij elk jaar of u daar nog recht op heeft. Daarvoor hebben we een bewijs nodig dat u nog leeft. Dit doen we met een zogenaamde Attestatie de Vita, een bewijs van in leven zijn. Dit formulier stuurt u ingevuld en ondertekend per mail of post naar ons op. 

Meer weten over het bewijs van in leven zijn? Kijk op www.rijksoverheid.nl.

Wanneer u komt te overlijden

Wanneer u overlijdt, moeten uw nabestaanden dit zelf melden bij onze Servicedesk. Wij vragen dan om een aantal gegevens, waaronder een kopie van de overlijdensakte. Binnen 2 weken na ontvangst sturen wij een aanvraagformulier voor het partnerpensioen naar hen. Voldoet uw (eventuele) partner aan de voorwaarden? Dan ontvangt hij of zij partnerpensioen van Bpf Koopvaardij.

Geef uw adres door aan de RNI

Verhuist u naar of in het buitenland? Geef dan uw adresgegevens door aan de Registratie Niet-Ingezetenen (RNI). U kunt zich bij 19 gemeentes in Nederland laten registreren als ‘niet-ingezetene’ of controleren of u al bent ingeschreven. Onze Servicedesk kan dit laatste ook voor u doen. Ga naar www.rijksoverheid.nl voor meer informatie.

Wat is nog meer belangrijk?

Vrijstelling van loonbelasting en premie volksverzekeringen

Bpf Koopvaardij houdt in veel gevallen premie volksverzekeringen (AOW, Anw en Wlz) en loonbelasting in op uw pensioen. Wel bent u vrijgesteld van premie volksverzekeringen als u in het buitenland woont. Woont u in een van de verdragslanden waar Nederland afspraken mee heeft gemaakt? Dan hoeft u mogelijk in Nederland geen loonbelasting te betalen. U kunt hiervoor bij de Belastingdienst vrijstelling voor inhouding loonbelasting/premie volksverzekeringen aanvragen. Daarmee voorkomt u dat u zowel in Nederland als in het land waar u woont belasting betaalt.

U heeft voor het invullen van de vrijstelling de volgende loonbelastinggegevens van ons nodig:

Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Koopvaardij
Loonbelastingnummer: 30.27.788.L01

Als uw aanvraag voor vrijstelling door de Belastingdienst is goedgekeurd, ontvangt u een bevestiging. Bpf Koopvaardij ontvangt hier automatisch een kopie van. Uw vrijstelling verwerken wij in onze administratie.

Loonheffingskorting

Als u in het buitenland woont, heeft u meestal geen recht op loonheffingskorting. Voor meer informatie neemt u contact op met de Belastingdienst.

Overheidspensioen in het buitenland

Mogelijk kent het land waar u woont ook een overheidspensioen. Informeer hiernaar bij de instanties in het betreffende land.

Verhuist u terug naar Nederland?

Zodra u in Nederland woont, bent u weer verplicht loonbelasting en premie volksverzekeringen te betalen in Nederland. Heeft u zich al ingeschreven als inwoner van een gemeente? Dan krijgen wij uw nieuwe adres automatisch door. Wij houden dan weer loonbelasting en premie volksverzekeringen in op uw pensioen.