Contrast
A A
Tekstgrootte
A A A

U en uw partner gaan uit elkaar

Eindigt uw relatie, dan heeft dit mogelijk gevolgen voor uw pensioen. Zo kan uw ex-partner recht hebben op een deel van uw ouderdomspensioen (verevening of conversie) en bij uw overlijden op een deel van het partnerpensioen (bijzonder partnerpensioen).

Keuze bij het pensioen voor uw ex-partner

Ouderdomspensioen voor uw ex-partner (verevening)

Uw ex-partner heeft volgens de wet recht op de helft* van uw ouderdomspensioen dat u tijdens uw huwelijk of geregistreerd partnerschap heeft opgebouwd tot aan uw pensioen. Dit heet verevening. Voorwaarde is dat uw huwelijk of geregistreerd partnerschap is gesloten voordat u met pensioen gaat. Er is geen recht op verevening als u samenwoonde, ook niet bij een samenlevingsovereenkomst.

De pensioenuitkering voor uw ex-partner start een maand nadat wij van u het aanvraagformulier verdeling van ouderdomspensioen bij scheiding hebben ontvangen en stopt wanneer u overlijdt. Overlijdt uw ex-partner eerder? Dan stopt de verevening en ontvangt u weer uw gehele ouderdomspensioen.

* Afwijken van deze standaardverdeling kan, als u dit officieel vastlegt (bijvoorbeeld in een echtscheidingsconvenant).

Zelfstandig pensioen voor uw ex-partner (conversie)

Bij een scheiding of einde van uw geregistreerd partnerschap kunt u ook kiezen voor conversie. Uw ex-partner krijgt dan een zelfstandig recht op het deel van uw ouderdomspensioen. U doet daarmee definitief afstand van dit deel van uw ouderdomspensioen. Dit deel wordt dan samengevoegd met het bijzonder partnerpensioen van uw partner. Het pensioen van uw ex-partner gaat in als hij of zij met pensioen gaat.

Aan conversie zijn kosten verbonden. U en uw ex-partner moeten vooraf ieder eenmalig € 100,- betalen.

Partnerpensioen voor uw ex-partner (bijzonder partnerpensioen)

Bent u gescheiden of is uw geregistreerd partnerschap of notariële samenlevingsovereenkomst beëindigd? Dan heeft uw ex-partner na uw overlijden recht op het tot aan uw pensioeningangsdatum opgebouwde partnerpensioen. Dit heet bijzonder partnerpensioen.

Uw ex-partner kan afstand doen van het bijzonder partnerpensioen. Leg deze afspraak vast in bijvoorbeeld een echtscheidingsconvenant. Vul hiervoor de afstandsverklaring in. Neem voor meer informatie contact op met onze Servicedesk.

Verevening of conversie van uw ouderdomspensioen aanvragen

Stuur het ingevulde aanvraagformulier verdeling van ouderdomspensioen bij scheiding op naar Bpf Koopvaardij. Heeft u andere afspraken over de verdeling van uw ouderdomspensioen vastgelegd? Bijvoorbeeld in uw huwelijkse voorwaarden, partnerschapsvoorwaarden of een echtscheidingsconvenant. Stuur ook deze documenten nadat u en uw partner uit elkaar gaan naar ons op. Als u de documenten binnen twee jaar na het einde van de relatie instuurt, dan verzorgt Bpf Koopvaardij dat elke partner zijn/haar deel krijgt. Doet u dit na twee jaar dan moeten u en uw ex-partner de verdeling van de pensioenbetalingen samen regelen. U kunt daarvoor een berekening bij ons opvragen. Aan verevening of conversie zijn geen kosten verbonden.

Uw ex-partner afmelden

Als u in Nederland woont

Als u na een huwelijk of geregistreerd partnerschap uit elkaar gaat en u woont in Nederland dan hoeft u niets te doen. Wij krijgen dit automatisch door via uw gemeente.
Woonde u samen op basis van een notariële samenlevingsovereenkomst? Dan moet het einde van de samenleving aan ons worden doorgegeven. U of uw ex-partner kan dit schriftelijk of per e-mail doen. Voeg hier een kopie van een aangetekende brief aan de andere partner óf aan de notaris aan toe. Vermeld in de brief altijd de einddatum van de samenlevingsovereenkomst.

Als u in het buitenland woont

Is uw huwelijk of uw scheiding in het buitenland geregistreerd? Dan ontvangen wij wijzigingen in uw burgerlijke staat niet automatisch. Geef deze daarom altijd zelf door aan Bpf Koopvaardij. Doe dit schriftelijk of per e-mail en stuur kopieën van bovengenoemde documenten mee.

Een nieuwe relatie na uw pensionering

Als u tijdens uw pensionering opnieuw trouwt, een geregistreerd partnerschap aangaat of een notariële samenlevingsovereenkomst afsluit, dan heeft uw nieuwe partner geen recht op partnerpensioen of verdeling van het ouderdomspensioen. U bouwt namelijk geen pensioen meer op sinds uw pensionering.