Contrast
A A
Tekstgrootte
A A A

Ik ben nabestaande

Bij Bpf Koopvaardij kennen we niet alleen ouderdomspensioen, maar ook partnerpensioen en wezenpensioen. Hiervoor kunnen nabestaanden in aanmerking komen na het overlijden van hun partner of ouder die pensioen bij ons heeft. U kunt als nabestaande dus elke maand pensioen van ons ontvangen.

Partner- en wezenpensioen

Voor de partner is er mogelijk recht op partnerpensioen vanaf de eerste dag van de maand van het overlijden van de partner die pensioen bij ons heeft. Het partnerpensioen stopt als de partner zelf overlijdt.

Kinderen komen mogelijk in aanmerking voor wezenpensioen vanaf de eerste dag van de maand van het overlijden. Het wezenpensioen stopt als het kind 18 jaar wordt. Tenzij hij/zij studeert of een beroepsopleiding volgt, dan stopt de uitkering bij 27 jaar.

Meer informatie over de uitkering van nabestaandenpensioen leest u bij U komt te overlijden.

Betaaldata

Informatie over de betaaldata van nabestaandenpensioen vindt u bij Betaaldata.

Hoogte van het nabestaandenpensioen

Als u partner- of wezenpensioen van ons ontvangt, krijgt u elk jaar een Uniform Pensioenoverzicht met de hoogte van het pensioen. Ook kunt u dit overzicht vinden op uw persoonlijke beveiligde omgeving Mijn Koopvaardij.