Toegankelijkheid
Contrast
A A
Tekstgrootte
A A A
NL EN

U komt te overlijden

Wanneer u overlijdt, zorgt Bpf Koopvaardij voor de uitkering van het nabestaandenpensioen. Dit is het partnerpensioen en wezenpensioen voor uw eventuele nabestaanden. Ex-partners hebben recht op bijzonder partnerpensioen.

  • Uw partner en/of ex-partner krijgt het (bijzonder) partnerpensioen vanaf de eerste dag van de maand waarin u overlijdt. Het (bijzonder) partnerpensioen stopt als uw (ex)partner zelf overlijdt.
  • Uw kind krijgt wezenpensioen vanaf de eerste dag van de maand waarin u overlijdt. Het wezenpensioen stopt als uw kind 18 jaar wordt. Tenzij uw kind studeert of een beroepsopleiding volgt, dan stopt de uitkering als uw kind 27 jaar wordt.

Wat moeten uw nabestaanden doen als u overlijdt?

Uw overlijden moet gemeld worden aan de gemeente. Meestal doet de uitvaartondernemer dit. De gemeente geeft het overlijden automatisch door aan Bpf Koopvaardij. Uw nabestaanden ontvangen dan binnen twee weken een aanvraagformulier voor het partnerpensioen.

Woont u in het buitenland?

Dan krijgen wij het overlijden niet automatisch door. Uw partner of één van uw andere nabestaanden stuurt dan een kopie van de overlijdensakte naar onze Servicedesk. Binnen 2 weken na ontvangst sturen wij een aanvraagformulier voor het partnerpensioen naar hen.

 

Wat is de hoogte van uw partner- of wezenpensioen?

De hoogte van het partner- en wezenpensioen vindt u op Mijn Koopvaardij. Maar u ziet dit ook op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) en op mijnpensioenoverzicht.nl. Hoeveel uw eventuele partner en kinderen krijgen, hangt af van uw situatie op het moment dat u overlijdt. Wanneer beide ouders komen te overlijden, wordt het wezenpensioen verdubbeld.

Heeft u een ex-partner? Hij of zij kan (ook) recht hebben op (bijzonder) partnerpensioen bij uw overlijden. Kijk voor meer informatie hierover bij U en uw partner gaan uit elkaar.

Kijk op Pensioen voor uw gezin om te zien hoe de hoogte van het partnerpensioen wordt vastgesteld.

Inloggen op Mijn Koopvaardij

Meer weten?

  • Mogelijk komen uw nabestaanden in aanmerking voor een uitkering van de Algemene Nabestaandenwet (Anw). Dit is een uitkering van de overheid. Kijk voor de voorwaarden en meer informatie op svb.nl.
  • Meer alternatieven om uw partner verzorgd achter te laten vindt u op wijzeringeldzaken.nl.