Contrast
A A
Tekstgrootte
A A A

U komt te overlijden

Wanneer u overlijdt, zorgt Bpf Koopvaardij voor de uitkering van het nabestaandenpensioen. Dit is het partnerpensioen en wezenpensioen voor uw eventuele nabestaanden. Ex-partners hebben recht op bijzonder partnerpensioen.

Wat moeten uw nabestaanden doen als u overlijdt?

Uw overlijden moet gemeld worden aan de gemeente. Meestal doet de uitvaartondernemer dit. De gemeente geeft het overlijden automatisch door aan Bpf Koopvaardij. Uw nabestaanden ontvangen dan binnen 2 weken een aanvraagformulier voor het partnerpensioen.

Woont u in het buitenland?

Dan krijgen wij het overlijden niet automatisch door. Uw partner of één van uw andere nabestaanden stuurt dan een kopie van de overlijdensakte naar onze Servicedesk. Binnen 2 weken na ontvangst sturen wij een aanvraagformulier voor het partnerpensioen naar hen.

 

Wat is de hoogte van uw partner- of wezenpensioen?

De hoogte van het partner- en wezenpensioen vindt u op Mijn Koopvaardij. Maar u ziet dit ook op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) en op www.mijnpensioenoverzicht.nl. Hoeveel uw eventuele partner en kinderen ontvangen, hangt af van uw situatie op het moment dat u overlijdt. Wanneer beide ouders komen te overlijden, wordt het wezenpensioen verdubbeld.

Kijk op Pensioen voor uw gezin om te zien hoe de hoogte van het partnerpensioen wordt vastgesteld.

Heeft u een ex-partner? Hij of zij kan (ook) recht hebben op (bijzonder) partnerpensioen bij uw overlijden. Kijk voor meer informatie hierover bij U en uw partner gaan uit elkaar.

Inloggen op Mijn Koopvaardij

Meer weten?

  • Informatie voor nabestaanden
  • Mogelijk komen uw nabestaanden in aanmerking voor een uitkering van de Algemene Nabestaandenwet (Anw). Dit is een uitkering van de overheid. Kijk voor de voorwaarden en meer informatie op www.svb.nl.
  • Meer alternatieven om uw partner verzorgd achter te laten vindt u op www.wijzeringeldzaken.nl.