Toegankelijkheid
Contrast
A A
Tekstgrootte
A A A
NL EN

Nieuw pensioenstelsel

In Nederland bouwt u een basispensioen op, de AOW. Ook bouwen veel mensen pensioen op via hun werkgever. Het geld wordt onder andere belegd in aandelen, waardoor het sneller kan groeien.

De regels voor pensioen werkten jarenlang goed. Maar dat is aan het veranderen. Mensen worden steeds ouder. Er zijn minder werkenden ten opzichte van gepensioneerden. En mensen werken niet meer hun hele leven bij een werkgever, maar veranderen vaker van baan of gaan ondernemen.

Daarom hebben vakbonden, werkgevers en de overheid samen nieuwe regels gemaakt voor het pensioen via de werkgever. Want we willen dat iedereen in Nederland een goed pensioen kan ontvangen. Ook de generaties na ons.

Wat blijft hetzelfde?

De belangrijke uitgangspunten van het huidige pensioenstelsel blijven overeind:

  • We regelen ons pensioen samen: werkgevers, werknemers én overheid. Iedereen blijft AOW opbouwen én een groot deel van de werkenden bouwt via de werkgever aanvullend pensioen op. Er is dus straks nog steeds AOW en pensioen. De AOW krijgt u via de overheid. En als u met pensioen gaat, ontvangt u pensioen zolang u leeft.
  • We blijven solidair en delen de risico’s van hogere levensverwachting, overlijden en arbeidsongeschiktheid met elkaar.
  • We houden de kosten beperkt, door samen pensioen op te bouwen en collectief te beleggen.
  • Deelname aan de pensioenregeling via uw werkgever blijft verplicht. Uw werkgever betaalt ook nog steeds mee aan uw pensioen.

Wat verandert er wel?

Pensioen met afspraken over inleg

In het nieuwe pensioen worden afspraken gemaakt over hoeveel geld u en uw werkgever inleggen voor uw pensioen. Dit pensioen heet een premieregeling. Werknemers bouwen bij een premieregeling een persoonlijk pensioenvermogen op. Daaruit wordt maandelijks uw pensioen betaald als u met pensioen bent. Er is vooraf geen belofte over de hoogte van uw pensioenuitkering.

Pensioen gaat meebewegen met economie

De nieuwe regels zorgen ervoor dat uw pensioen eerder omhoog gaat als het economisch goed gaat. Het gaat ook eerder omlaag als het economisch slechter gaat. Uw pensioen beweegt dus mee met de economie. Ook krijgen jong en oud het pensioen waarvoor ze (samen met hun werkgever) betalen. Ook zorgen de nieuwe regels ervoor dat de pensioenuitkeringen zo min mogelijk schommelen.

Meer inzicht in uw eigen pensioen

Het wordt straks duidelijker wat u aan premie inlegt en wat u aan vermogen opbouwt. En ook hoeveel uw pensioen later wordt. Elk jaar berekent uw pensioenfonds wat uw deel van de totale pensioenpot is. De behaalde beleggingsresultaten in dat jaar spelen hierbij mee. Elk jaar is die uitkomst anders.

Het partnerpensioen: duidelijke en dezelfde regels voor alle pensioenuitvoerders

De regels voor partnerpensioen zijn straks voor iedereen hetzelfde. Daardoor is duidelijker waar uw nabestaande op kan rekenen. 

Een nieuw pensioenstelsel, wat betekent dat voor u?

In de video ziet u hier meer over.

Hoe gaat het verder?

De Wet Toekomst Pensioenen is in 2023 door Tweede en Eerste Kamer aangenomen. In deze wet zijn de regels voor het nieuwe pensioenstelsel vastgelegd. De nieuwe wet gaat in op 1 juli 2023.

Werknemers- en werkgeversorganisaties krijgen dan tijd om concrete afspraken te maken over de inhoud van de pensioenregeling op basis van de nieuwe wetgeving. Pensioenfondsen hebben tot uiterlijk 1 januari 2028 de tijd om de pensioenregelingen en administratiesystemen hierop aan te passen.

De komende tijd houden we u regelmatig op de hoogte van de voortgang. Dat doen we via deze pagina, maar ook via bijvoorbeeld nieuwsberichten, nieuwsbrieven en Op Koers magazine.

Kijk voor meer informatie op Ons nieuwe pensioen.