Toegankelijkheid
Contrast
A A
Tekstgrootte
A A A
NL EN

Nieuw pensioenstelsel

Er is de afgelopen jaren veel veranderd in onze samenleving, zoals de demografie, economie en arbeidsmarkt. Mensen worden steeds ouder. Er zijn minder werkenden ten opzichte van gepensioneerden. En mensen werken niet meer hun hele leven bij een werkgever, maar veranderen vaker van baan of gaan ondernemen.

Het is belangrijk dat het pensioenstelsel hierop aansluit. Daarom heeft het kabinet samen met werknemers- en werkgeversorganisaties een pensioenakkoord gesloten met nieuwe afspraken over pensioenen en AOW. U vindt hier de belangrijkste afspraken en informatie over de verdere uitwerking van het pensioenakkoord.

Wat blijft onveranderd?

Belangrijke uitgangspunten van het huidige pensioenstelsel blijven overeind. Zo is ook het nieuwe pensioenstelsel gebaseerd op solidariteit en het samen delen van risico’s. Bijvoorbeeld bij overlijden en arbeidsongeschiktheid. Daarnaast blijft deelname aan de pensioenregeling via uw werkgever verplicht. Uw werkgever betaalt ook nog steeds mee aan uw pensioen.

Wat verandert er wel?

Pensioen gaat meebewegen met economie

De nieuwe regels zorgen ervoor dat uw pensioen eerder omhoog gaat als het economisch goed gaat. Het gaat ook eerder omlaag als het economisch slechter gaat. Uw pensioen beweegt dus mee met de economie. Ook krijgen jong en oud het pensioen waarvoor ze (samen met hun werkgever) betalen.

Om ervoor te zorgen dat de pensioenuitkeringen van pensioengerechtigden zo min mogelijk schommelen, komen hiervoor specifieke regels.

Meer inzicht in uw eigen pensioen

Het wordt straks duidelijker wat u aan premie inlegt en wat u aan vermogen opbouwt. En ook hoeveel uw pensioen later wordt. Elk jaar berekent uw pensioenfonds wat uw deel van de totale pensioenpot is. De behaalde beleggingsresultaten in dat jaar spelen hierbij mee. Elk jaar is die uitkomst anders. 

Een nieuw pensioenstelsel, wat betekent dat voor u?

In de video ziet u hier meer over.

Hoe gaat het verder?

Het kabinet heeft de plannen uitgewerkt in het Wetsvoorstel toekomst pensioenen. Daarin zijn de regels voor het nieuwe pensioenstelsel vastgelegd. Als de Tweede Kamer en de Eerste Kamer hiermee instemmen, gaat de nieuwe wet in. De verwachting is dat dit per 1 juli 2023 gebeurt. Werknemers- en werkgeversorganisaties krijgen dan tijd om concrete afspraken te maken over de inhoud van de pensioenregeling op basis van de nieuwe wetgeving. Pensioenfondsen hebben tot uiterlijk 2027 de tijd om de pensioenregelingen en administratiesystemen hierop aan te passen.

De wet die het minder snel stijgen van de AOW-leeftijd regelt, geldt sinds 1 januari 2020.