Contrast
A A
Tekstgrootte
A A A

Beleggingen

Bpf Koopvaardij heeft een vermogen van € 3,7 miljard euro. Dit vermogen beleggen we. Dat doen we omdat beleggen over het algemeen meer rendement oplevert dan sparen. Door te beleggen kunnen we de pensioenen betaalbaar houden en een gedegen pensioen bieden aan onze (toekomstige) deelnemers.

Het beleggingsbeleid

De doelstellingen van het beleggingsbeleid van Bpf Koopvaardij zijn vastgelegd in een Strategisch beleggingskader (pdf). Hierin is ook vastgelegd welke beginselen en risicohouding het fonds hanteert om de beleggingsdoelen te bereiken:

  • de beleggingsbeginselen geven aan met welke beleggingen Bpf Koopvaardij rendement wil en denkt te kunnen behalen;
  • de uitvoeringsbeginselen leggen de governance, organisatie en praktische uitvoering van het beleggingsproces vast;
  • in de risicomanagementbeginselen is de werkwijze rondom het vaststellen, evalueren en het bijsturen van het risicoprofiel van de beleggingsportefeuille vastgelegd (hoeveel risico nemen we met onze beleggingen).

Bij alle beleggingskeuzes houdt Bpf Koopvaardij rekening met het verwachte rendement, de risico’s en de maatschappelijke effecten van de beleggingen.

Voldoende rendement voor pensioenen

Om nu en in de toekomst pensioenen te kunnen uitkeren, wordt continu bewaakt welk bedrag
Bpf Koopvaardij hiervoor in kas moet hebben. Het beleggingsbeleid van Bpf Koopvaardij is gericht op het behalen van voldoende rendement om aan die pensioenverplichtingen te kunnen voldoen. Daarnaast wil Bpf Koopvaardij extra rendement behalen, dat kan worden benut voor het verhogen van de pensioenen. Dit extra rendement noemen we overrendement. Bpf Koopvaardij heeft een overrendement van 1,1% als langjarige doelstelling vastgesteld. Indien deze doelstelling over meerdere jaren wordt behaald, kan het fonds - onder bepaalde voorwaarden - de pensioenen verhogen om de koopkracht ervan te behouden.