Contrast
A A
Tekstgrootte
A A A

Houdt uw pensioen zijn waarde?

Bpf Koopvaardij streeft ernaar uw pensioen gedeeltelijk te laten meegroeien met de stijging van de prijzen. Het bestuur van Bpf Koopvaardij besluit jaarlijks of uw pensioen kan worden verhoogd (toeslagverlening). Dit is afhankelijk van onze financiële situatie.

De beleidsdekkingsgraad is bepalend

Voor verhogingen van pensioen wordt geen premie betaald. Een verhoging van de pensioenen is alleen mogelijk als de zogenaamde beleidsdekkingsgraad van het fonds gelijk is aan of boven de (wettelijke) grens ligt van 110%. Dit wil zeggen dat er voor elke euro (toekomstig) pensioen minimaal € 1,10 in kas is. In uitzonderlijke gevallen kan deze grens wijzigen. Meer uitleg over de (beleids)dekkingsgraad en de actuele stand vindt u bij Dekkingsgraad.

Onze financiële situatie

Eind 2023 was onze financiële situatie goed genoeg om uw pensioen te kunnen verhogen. In het
tweede kwartaal van 2024 wordt uw pensioen verhoogd met 3,26%.

Of verhoging van uw pensioen in de toekomst lukt, dat hangt af van verschillende ontwikkelingen. Denk bijvoorbeeld aan de ontwikkeling van de rente, beleggingsresultaten en veranderende regelgeving.

Is er kans op verlaging van uw pensioen?

Het kan gebeuren dat Bpf Koopvaardij ondanks alle voorzorgen (wettelijk gezien) toch geld tekortkomt om op de lange termijn alle pensioenen te kunnen uitbetalen. Dan moet er iets gebeuren. Een pensioenuitvoerder heeft de taak zo zorgvuldig mogelijk af te wegen wat de beste oplossing is, bijvoorbeeld geen verhoging van de pensioenen. Dit kan ook leiden tot een combinatie van maatregelen of andere keuzes. In het uiterste geval kan Bpf Koopvaardij besluiten de pensioenen te verlagen. De afgelopen jaren zijn de pensioenen niet verlaagd. Wij verwachten in de komende jaren ook geen verlaging van de pensioenen te hoeven doorvoeren. Het is echter niet uit te sluiten dat een verlaging in de verdere toekomst plaatsvindt.

Worden gemiste pensioenverhogingen ingehaald?

In de afgelopen jaren was onze financiële situatie niet goed genoeg om uw pensioen volledig mee te laten groeien met de stijging van de prijzen. We hebben uw pensioen daarom deels kunnen verhogen. Hierdoor is er een achterstand in de verhoging van uw pensioen. Wanneer onze financiële situatie het in de toekomst toelaat, kunnen we de achterstand op een later moment inhalen. Dit noemen we inhaalindexatie.

Verhoging van uw pensioen in de afgelopen tien jaar

 

Verhoging per 1 januari van het jaar

Stijging van de prijzen in het voorafgaande jaar

2023

10,84%

12,44%

2022

0,44%

1,29%

2021

0,00%

1,56%

2020

0,41%

1,49%

2019

0,56%

1,73%

2018

0,13%

1,37%

2017

0,00%

-0,32%

2016

0,17%

0,81%

2015

0,49%
(voor ex-deelnemers en pensioengerechtigden 0,29%)

0,59%

2014

0,00%

1,68%

2013

0,00%

2,43%

2012

0,00%

2,42%

2011

0,00%

1,38%

2010

1,27%

-0,11%

Indexatieachterstand in de afgelopen jaren

Hieronder ziet u een overzicht van de verhogingen van uw pensioen in de afgelopen jaren en de hoogte van de achterstand in de verhogingen ten opzichte van de prijsinflatie.

Datum

Stijging van prijzen

Verhoging van uw pensioen (indexatie)

Opgelopen achterstand in jaar

Totale achterstand vanaf 2015

1-1-2022

1,29%

0,44%

0,85%

6,37%

1-1-2021

1,56%

0,00%

1,56%

5,47%

1-1-2020

1,49%

0,41%

1,08%

3,85%

1-1-2019

1,73%

0,56%

1,17%

2,74%

1-1-2018

1,36%

0,13%

1,23%

1,55%

1-1-2017

-0,32%

0,00%

-0,32%

0,32%

1-1-2016

0,81%

0,17%

0,64%

0,64%

Mogelijkheid inhalen gemiste verhogingen (inhaalindexatie)

Inhalen van gemiste verhogingen kan bij een beleidsdekkingsgraad hoger dan de fondsspecifieke streefgrens. Lees hier meer over op Dekkingsgraad. Dit is vastgelegd in het beleid van Bpf Koopvaardij. Dit beleid geldt voor de jaren vanaf 1 januari 2015, waarin de pensioenen niet of niet volledig zijn verhoogd. De meest recente gemiste verhogingen worden dan als eerste gecompenseerd. Toeslagen die langer dan tien jaar geleden zijn gemist (maar niet eerder dan 2015), worden niet meer ingehaald. Wanneer inhaalindexatie in de toekomst mogelijk is, informeren wij u hierover.