Contrast
A A
Tekstgrootte
A A A

Raad van toezicht

De raad van toezicht bestaat uit onafhankelijke externe deskundigen en houdt toezicht op het beleid, de algemene gang van zaken in het pensioenfonds en de naleving van de Code Pensioenfondsen. De raad van toezicht legt verantwoording af aan de pensioenraad.

 

Jacqueline Verhulst
Voorzitter

Jan Kuijsten


Vacature

Voor u beschikbaar