Toegankelijkheid
Contrast
A A
Tekstgrootte
A A A
NL EN

Raad van toezicht

De raad van toezicht bestaat uit onafhankelijke externe deskundigen en houdt toezicht op het beleid, de algemene gang van zaken in het pensioenfonds en de naleving van de Code Pensioenfondsen. De raad van toezicht legt verantwoording af aan de pensioenraad.


Mila Hoekstra
Voorzitter

Ernst Hagen


Jan Kuijsten