Contrast
A A
Tekstgrootte
A A A

De dekkingsgraad

De dekkingsgraad is een belangrijke graadmeter voor de financiële situatie van een pensioenfonds. Deze geeft de verhouding aan tussen het vermogen van het pensioenfonds en de huidige en toekomstige pensioenverplichtingen. Bij een dekkingsgraad van 100% heeft een pensioenfonds precies voldoende geld in kas om de huidige en toekomstige pensioenen te betalen.

Dekkingsgraden

 • 120,8%

  Beleidsdekkingsgraad

 • 121,1%

  Actuele (DNB) dekkingsgraad

 • juni

  Einde maand

De beleidsdekkingsgraad

De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de laatste twaalf maandelijkse dekkingsgraden (de actuele (DNB) dekkingsgraad). De beleidsdekkingsgraad geeft hierdoor inzicht in de financiële situatie van het pensioenfonds over een langere periode.

Wanneer verhoging of verlaging van uw pensioen?

Bpf Koopvaardij streeft ernaar uw pensioen (gedeeltelijk) te laten meegroeien met de prijsstijgingen (inflatie). Op die manier blijft de koopkracht ervan (gedeeltelijk) behouden.

 • De wet bepaalt dat een (gedeeltelijke) verhoging van uw pensioen alleen mogelijk is als onze beleidsdekkingsgraad minimaal 110% is. Dit wil zeggen dat er voor elke euro (toekomstig) pensioen minimaal € 1,10 in kas is. In uitzonderlijke gevallen kan deze grens wijzigen.
 • Bij een beleidsdekkingsgraad hoger dan de fondsspecifieke streefgrens kunnen we uw pensioen volledig laten meegroeien met de prijsstijging in dat jaar. Het bestuur stelt deze streefgrens jaarlijks vast.
 • Bij een beleidsdekkingsgraad lager dan de ondergrens moet het bestuur de pensioenen verlagen. Tenzij door andere maatregelen de financiële situatie van het pensioenfonds kan verbeteren tot het niveau dat toezichthouder DNB vereist. Het bestuur stelt deze ondergrens jaarlijks vast.

Overzicht van de dekkingsgraden in de afgelopen 12 maanden

Einde maand Actuele (DNB) dekkingsgraad Beleidsdekkingsgraad
juni 2024 121,1% 120,8%
mei 2024 120,4% 120,8%
april 2024 119,8% 120,9%
maart 2024 118,9% 120,9%
februari 2024 119,4% 121,0%
januari 2024 119,0% 121,1%
december 2023 118,3% 121,1%
november 2023 119,0% 121,1%
oktober 2023 124,1% 121,0%
september 2023 124,9% 121,4%
augustus 2023 122,4% 121,7%
juli 2023 122,6% 122,2%
juni 2023 120,9% 122,2%

Soorten dekkingsgraden

Naast de actuele dekkingsgraad en de beleidsdekkingsgraad zijn er nog meer graadmeters voor de financiële situatie van het fonds.

Vereiste dekkingsgraad
Zo geeft de vereiste dekkingsgraad aan hoeveel geld we minimaal in kas moeten hebben om nu en in de toekomst de pensioenen te kunnen betalen. Als de beleidsdekkingsgraad onder de vereiste dekkingsgraad komt, moeten we een herstelplan indienen bij toezichthouder DNB. In zo’n plan moeten we aangeven op welke manier we binnen 10 jaar wél de vereiste dekkingsgraad hebben. De vereiste dekkingsgraad verschilt per pensioenfonds, en verandert regelmatig. De beleidsdekkingsgraad van Bpf Koopvaardij was eind 2022 123,1% en daarmee hoger dan de vereiste dekkingsgraad van 111,5%. Bpf Koopvaardij heeft nu geen herstelplan.

Premiedekkingsgraad
De premiedekkingsgraad laat zien of de pensioenpremie die de werkgever en werknemer samen betalen, genoeg is om nieuwe pensioenverplichtingen te kunnen financieren. 

Reële dekkingsgraad
Bij de reële dekkingsgraad houden we rekening met de verwachte stijging van de prijzen. Een reële dekkingsgraad van 100% betekent dat we de pensioenverplichtingen kunnen betalen en de pensioenen kunnen verhogen met de verwachte stijging van de prijzen. Zie voor meer toelichting over de reële dekkingsgraad ons jaarverslag (pdf pagina 4). 

Meer weten?

Kijk dan bij De waarde van uw pensioen, met informatie over de prijsinflatie en de verhoging van uw pensioen in de afgelopen jaren. Ook wordt daar beschreven in welke situatie gemiste prijsindexatie kan worden ingehaald.