Toegankelijkheid
Contrast
A A
Tekstgrootte
A A A
NL EN

Missie en visie

Onze missie is nu en in de toekomst voor zeevarenden en oud-zeevarenden en hun nabestaanden in de bedrijfstak koopvaardij op betrouwbare, maatschappelijk verantwoorde, transparante en kostenefficiënte wijze de pensioenregeling uitvoeren.

Het pensioenfonds streeft daarbij naar een evenwichtige risicodeling tussen alle (gewezen) deelnemers en pensioengerechtigden in het pensioenfonds. Het pensioenfonds belegt en beheert het vermogen tegen verantwoorde risico’s en doet dit op een maatschappelijke verantwoorde wijze. Een uitdaging voor het pensioenfonds hierbij is de balans te vinden tussen het nakomen van de toegezegde uitkeringen en het nastreven van zoveel mogelijk koopkrachtbehoud. Transparantie, verantwoording en effectieve communicatie hebben daarbij een hoge prioriteit.