Contrast
A A
Tekstgrootte
A A A

De maandelijkse pensioenpremie berekenen

U en uw werknemer betalen ieder de helft van de pensioenpremie, tenzij u bij cao iets anders heeft afgesproken. Op basis van uw maandelijks aangeleverde salarisgegevens en de pensioenregeling stelt Bpf Koopvaardij de pensioenpremie voor uw werknemers vast. U houdt als werkgever het gedeelte dat uw medewerkers betalen in op hun brutosalaris. Maandelijks maakt u zowel het totale werknemersdeel als het totale werkgeversdeel over aan Bpf Koopvaardij. Kijk hiervoor op Pensioenadministratie beheren.

De hoogte van de pensioenpremie

De hoogte van de pensioenpremie is een percentage van het pensioengevend salaris van uw werknemer:

  • De premie voor de pensioenregeling is 25,90% (2024) van de pensioengrondslag.
  • De pensioengrondslag is het pensioengevend salaris* minus de franchise (drempelbedrag).
  • Over het salaris tot € 16.708,71 (2024) wordt geen pensioenpremie betaald (de franchise).

Ook over ziektedagen en betaalde verlofdagen wordt pensioen opgebouwd en dus pensioenpremie betaald.

* Het pensioengevend salaris is maximaal € 104.083,08 (2024) op jaarbasis.

Het pensioengevend salaris berekenen

Voor een juiste premieberekening is het belangrijk dat u het pensioengevend salaris correct berekent. Het pensioengevend salaris bestaat uit de volgende onderdelen:
1. Basisgage
2. Tankerverhoging (tv)
3. Vakantietoeslag (vt)
4. Overwerkforfait van 15% over component 1+2+3
5. Extra forfait van 5% over component 1+2+3 als volgens de cao of arbeidsovereenkomst – naast component 1 t/m 4 – sprake is van aanvullende toeslagen

Dit ziet er schematisch als volgt uit:

Basisgage, Tankerverhoging, Vakantietoeslag
A. Basisgrondslag +

15% van A
B. Overwerkforfait +

5% van A
C. Toeslagenforfait* =

Pensioengevend salaris

Inclusief de arbeidsvoorwaardelijke aanspraak op vrije voeding
(€4,45 per zeedag), als deze vergoeding inderdaad wordt uitbetaald.

Geldt niet als het overwerk (gedeeltelijk) in de basisgage is verwerkt.

Geldt alleen als volgens de cao of arbeidsovereenkomst sprake is van aanvullende toeslagen.

 

 

 

Wordt slechts eenmaal bijgeteld, ook als er meerdere aanvullende toeslagen zijn.

 


Bij het berekenen van het pensioengevend salaris wordt de verhoging wegens reisduur niet meegerekend.

* U past het toeslagenforfait niet alleen toe gedurende de vaartijd, maar ook gedurende het verlof. Betaalt u structureel bijvoorbeeld een 13e maand of eindejaarsuitkering uit, dan past u het forfait maandelijks toe. Betaalt u de 13e maand of eindejaarsuitkering incidenteel uit? Dan past u het forfait alleen toe in de maand van de uitkering.

Meer weten?