Contrast
A A
Tekstgrootte
A A A

Werknemer overlijdt

Meld een overleden werknemer bij ons af via het Koopvaardij Portaal. Dit kan op twee manieren.

Hoe meldt u uw werknemer af?

Handmatig

 • Log in op Koopvaardij Portaal
 • Klik op 'Werknemers'
 • In het zoekvenster kunt u de overleden werknemer vinden via:
  - Naam
  - Personeelsnummer
  - Persoonsnummer
 • Heeft u de werknemer gevonden? Klik op ‘Afmelden’
 • Vul vervolgens Datum uit dienst in
 • Is alles juist? Klik op ‘Verzenden’
 • De werknemer is afgemeld. Op de volgende premiespecificatie wordt de overleden werknemer niet meer vermeld.

Via een XML-bestand

 • U vult in uw Excel-bestand de code voor de reden van afmelden in. Voor overlijden is dat 05. Alle codes vindt u in de Handleiding Koopvaardij Portaal (pagina 21)
 • Log in op Koopvaardij Portaal
 • Klik op 'Periodieke loonopgave'
 • Kies 'Kies bestand’ en selecteer het juiste XML-bestand van uw schijf
 • Klik op 'Uploaden’
 • De ingevoerde gegevens staan nu klaar, klik op 'Verzenden'
 • De werknemer is afgemeld. Op de volgende premiespecificatie wordt de overleden werknemer niet meer vermeld.

Direct naar het Koopvaardij Portaal

U logt in met eHerkenning (betrouwbaarheidsniveau EH3) en kunt direct online uw gegevens doorgeven. Handmatig of via een XML-bestand. Lees in de Handleiding Koopvaardij Portaal meer hierover. Ook kunt u op het portaal altijd uw premiespecificaties bekijken.

Inloggen op Koopvaardij Portaal

 

Wat is er geregeld voor nabestaanden?

Voor de eventuele partner en kinderen van uw werknemer is nabestaandenpensioen (dit is partner- en/of wezenpensioen) geregeld. Hoeveel de partner en kinderen krijgen, hangt af van de situatie op het moment dat uw werknemer overlijdt.

Meer informatie hierover staat bij Pensioen voor uw gezin. Hier staat ook omschreven wie een partner is, wanneer partnerpensioen wordt uitgekeerd en welke situaties bepalend zijn voor de hoogte van het partner- en wezenpensioen.

Wat moeten de nabestaanden doen?
Het overlijden moet gemeld worden aan de gemeente. Meestal doet de uitvaartondernemer dit. De gemeente geeft het overlijden automatisch door aan Bpf Koopvaardij. De nabestaanden ontvangen dan binnen 2 weken een aanvraagformulier voor het partner- of wezenpensioen.

Woonde de overleden werknemer in het buitenland?
Dan krijgen wij het overlijden niet automatisch door. De partner of één van de andere nabestaanden moet dit doorgeven aan onze Servicedesk. Hen wordt gevraagd een kopie van de overlijdensakte aan ons te sturen.