Contrast
A A
Tekstgrootte
A A A

Werknemer arbeidsongeschikt

Wordt een werknemer arbeidsongeschikt en daalt daardoor zijn of haar loon? Dan moet u het nieuwe loon aan ons doorgeven via het Koopvaardij Portaal.

Hoe bepaalt u het loon?

Na eerste ziektejaar

Een loondaling na arbeidsongeschiktheid vindt meestal plaats na het eerste ziektejaar, tenzij anders is afgesproken in de cao. Op het moment dat het loon daalt, geeft u dit nieuwe loon door via het Koopvaardij Portaal.

Werknemers die na 2005 arbeidsongeschikt zijn geworden en na één jaar nog altijd arbeidsongeschikt zijn, hebben meestal tijdens hun dienstverband na een jaar te maken met een daling van hun inkomen. De pensioenopbouw wordt in het tweede ziektejaar gebaseerd op het pensioengevend loon dat u als werkgever doorgeeft. Bij overlijden in het tweede ziektejaar wordt het partnerpensioen wel berekend over het (hogere) inkomen in het eerste ziektejaar.

Na tweede ziektejaar

Dit is het moment waarop u uw werknemer afmeldt als deelnemer. U doet dit via het Koopvaardij Portaal.

Direct naar het Koopvaardij Portaal

U logt in met eHerkenning (betrouwbaarheidsniveau EH3) en kunt direct online uw gegevens doorgeven. Handmatig of via een XML-bestand. Lees in de Handleiding Koopvaardij Portaal meer hierover. Ook kunt u op het portaal altijd uw premiespecificaties bekijken.

Inloggen op Koopvaardij Portaal

Premievrije deelname voor uw werknemer

Uw werknemer kan bij arbeidsongeschiktheid onder voorwaarden toch gewoon pensioen blijven opbouwen tot zijn of haar AOW-leeftijd. Afhankelijk van het arbeidsongeschiktheidspercentage betaalt Bpf Koopvaardij een deel van de pensioenpremie. Dit heet premievrije deelname en uw werknemer wordt hier automatisch over geïnformeerd bij arbeidsongeschiktheid. U hoeft hiervoor niets te doen.

Daarnaast biedt Bpf Koopvaardij uw werknemers een WGA-hiaatregeling: een mogelijke aanvulling als uw medewerker een WGA-vervolguitkering van UWV ontvangt. 

U kunt uw werknemer voor meer informatie over premievrije deelname verwijzen naar U wordt/bent arbeidsongeschikt op deze website.