Contrast
A A
Tekstgrootte
A A A

Werkgeverstoolkit

Samen met u verzorgen we het pensioen voor uw werknemers. Een belangrijke arbeidsvoorwaarde. Daarom helpen we u graag bij het uitleggen van de pensioenregeling, maar uiteraard ook met uw pensioenadministratie. In deze digitale werkgeverstoolkit vindt u hiervoor allerlei handige hulpmiddelen en voorlichtingsmateriaal.

Voor uw pensioenadministratie

 • Handleiding Koopvaardij Portaal
  De loongegevens en wijzigingen van uw werknemers geeft u maandelijks online door via het Koopvaardij Portaal. In deze handleiding vindt u meer informatie.
 • Kerncijfers 2024
  Deze cijfers heeft u nodig voor een juiste berekening van de te betalen pensioenpremie.
 • Overzicht Wat te doen als
  Een overzicht van de situaties waarin van u als werkgever actie nodig is.
 • Toepassing overwerkforfait
  Informatie over hoe u overwerkforfait moet toepassen.
 • Met de Periodieke loonopgave tool (Excel) kunt u een importbestand genereren waarmee u in één keer voor het hele personeelsbestand de nieuwe loonopgave kunt doorgeven en inladen in Koopvaardij Portaal.
 • Nieuwe werknemer
  Informatie over welke (nieuwe) werknemers u aan moet melden (inclusief verdragslanden).
 • Werkgeversgids
  Hierin vindt u alle relevante informatie over de pensioenregeling en uw pensioenadministratie eenvoudig terug.
 • Alles over het beheren van uw maandelijkse pensioenadministratie vindt u bij Pensioenadministratie beheren.

Voor uw pensioenvoorlichting

 1. Werkgeverschecklist Wegwijs in pensioen
  Een handig hulpmiddel bij de beantwoording van pensioenvragen van uw werknemers of tijdens een arbeidsvoorwaardengesprek.

 2. Pensioen 1-2-3
  Geeft uw (nieuwe) werknemer in drie lagen (van hoofdlijnen naar detail) informatie over de belangrijkste onderdelen van onze pensioenregeling. Binnen drie maanden nadat u uw werknemer heeft aangemeld, ontvangt hij of zij van Bpf Koopvaardij een welkomstbrief met laag 1 van Pensioen 1-2-3. U kunt Pensioen 1-2-3 ook gebruiken bij de voorlichting aan werknemers over pensioen.

 3. Pensioenvergelijker
  Hiermee ziet uw werknemer of waardeoverdracht van zijn pensioen zinvol is.

 4. Presentatie door Bpf Koopvaardij
  Wij zijn altijd bereid uw werknemers een mondelinge toelichting te geven op onze pensioenregeling. Heeft u interesse in deze presentatie bij u op de werkvloer? Neem dan contact op met het bestuursbureau van Bpf Koopvaardij.

Direct naar het Koopvaardij Portaal

U logt in met eHerkenning (betrouwbaarheidsniveau EH3) en kunt direct online uw gegevens doorgeven. Handmatig of via een Excel-bestand. Ook kunt u er altijd uw factuurspecificaties bekijken.

Inloggen op Koopvaardij Portaal

Meer weten?

Voor verdiepende informatie over de uitvoering van de pensioenregeling kunt u ons uitvoeringsreglement raadplegen.