Toegankelijkheid
Contrast
A A
Tekstgrootte
A A A
NL EN

Pensioenadministratie beheren

Elke maand geeft u de loongegevens van uw medewerkers en personeelswijzigingen aan ons door. U doet dit online via het Koopvaardij Portaal. U voldoet hiermee ook aan de plicht om nieuwe werknemers direct aan te melden bij het pensioenfonds.

Ook andere werknemersgegevens beheert u in het Koopvaardij Portaal. Het correct invoeren en actueel houden van deze gegevens is belangrijk. Het zorgt ervoor dat uw werknemers later het juiste pensioen ontvangen.

Direct naar het Koopvaardij Portaal

U logt in met eHerkenning (betrouwbaarheidsniveau EH3) en kunt direct online uw gegevens doorgeven. Handmatig of via een XML-bestand. Lees in de Handleiding Koopvaardij Portaal meer hierover. Ook kunt u op het portaal altijd uw premiespecificaties bekijken.

Inloggen op Koopvaardij Portaal

 

Lever uw maandelijkse loongegevens tijdig aan

Lever uiterlijk de laatste dag van de maand de loongegevens van de vorige maand aan. Dus de loongegevens over september uiterlijk op 31 oktober. Wij zorgen dan voor tijdige verwerking en de vermelding ervan op uw eerstvolgende premiespecificatie. Ontvangen wij uw loongegevens later? Dan ziet u die op de daaropvolgende premiespecificatie.

Betaal het premiebedrag direct na aanlevering

Met de loongegevens die u maandelijks via Koopvaardij Portaal doorgeeft, berekent u de totale premie die u namens uw werknemers moet betalen over de betreffende maand (zie ook de rekenvoorbeelden op pagina 17 en 18 in de Handleiding Koopvaardij Portaal).

Dit premiebedrag, vermeerderd met uw werkgeversbijdrage, maakt u direct over aan Bpf Koopvaardij op:

IBAN: NL82INGB0654416125
BIC: INGBNL2A
t.n.v. Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Koopvaardij

Meer over de premiebetaling vindt u op De maandelijkse pensioenpremie berekenen.

De premiespecificatie vindt u op het portaal

De premiespecificatie vindt u halverwege de maand na aanlevering op het Koopvaardij Portaal. Hiermee kunt u eenvoudig het betaalde premiebedrag achteraf controleren. Voor iedere medewerker wordt op basis van de door u aangeleverde gegevens de berekende premie weergegeven.

Het van u ontvangen bedrag en de specificatie worden met elkaar vergeleken. Heeft u een maand te veel betaald? Dan ontvangt u dit terug. Heeft u te weinig betaald? Dan sturen wij u een herinnering voor het nog te betalen deel (met een betaaltermijn van tien dagen). Neem contact met ons op als u het niet eens bent met een verschil.

U kunt al uw premiespecificaties altijd online inzien op het Koopvaardij Portaal.

Premiespecificatie onjuist?

Ontbrekende medewerker

Heeft u uw medewerker aangemeld, maar ontbreekt hij of zij op de premiespecificatie? Als u een mutatie na de laatste dag van de maand heeft ingestuurd, wordt die niet altijd op de eerstvolgende premiespecificatie verwerkt. U ziet de mutatie op de premiespecificatie van de maand erop. Daarnaast staan medewerkers die jonger zijn dan 21 jaar niet op de premiespecificatie. Voor hen wordt nog geen pensioenpremie betaald.

Onterechte medewerker

Heeft u uw medewerker afgemeld, maar staat hij of zij ten onrechte nog op de premiespecificatie? Als u een medewerker niet op tijd heeft afgemeld, wordt er nog pensioenpremie in rekening gebracht, op basis van het laatst bekende dagloon. Dit wordt gecorrigeerd op uw volgende premiespecificatie. 

Overige gegevens en wijzigingen doorgeven

Kijk op Gegevens doorgeven en wijzigen voor wat u verder via het Koopvaardij Portaal regelt en welke gegevens en wijzigingen u doorgeeft via de Werkgeversdesk.

Wanneer sluit u zich als werkgever bij
Bpf Koopvaardij aan?

U sluit zich aan:

  • Als uw schepen voorzien zijn van een Nederlandse zeebrief/Nederlandse vlag, en
  • Als u zeevarenden in dienst heeft die in het Koninkrijk der Nederlanden, de Europese Unie, de Europese Economische Ruimte of bepaalde verdragslanden wonen.

Vul hiervoor het vragenformulier verplichte aansluiting sector koopvaardij in en stuur het aan ons op. Wij nemen dan contact met u op.

Wilt u digitaal op de hoogte blijven?

Meld u aan voor onze digitale pensioeninformatie. Stuur uw e-mailadres en dat van eventuele andere personen naar onze Werkgeversdesk. Wij sturen dan maximaal zes keer per jaar belangrijke informatie voor uw pensioenadministratie (inclusief Engelse versie) per e-mail. Denk hierbij aan wijzigingen in de pensioenregeling, veranderingen in de werkwijze en andere belangrijke informatie over pensioen en het pensioenfonds.

Meer weten?

  • Voor verdiepende informatie over de uitvoering van de pensioenregeling kunt u ons uitvoeringsreglement raadplegen.
  • Heeft u vragen? Neem contact op met de Werkgeversdesk.