Toegankelijkheid
Contrast
A A
Tekstgrootte
A A A
NL EN

Nieuwe medewerker

De pensioenregeling van Bpf Koopvaardij is verplicht voor onderstaande medewerkers. U moet deze medewerkers daarom bij ons aanmelden. Vanaf 21 jaar tot 67 jaar wordt er pensioenpremie in rekening gebracht.

Deze medewerkers meldt u aan

Zeevarenden (vanaf 21 jaar) die varen onder Nederlandse vlag en wonen in:

 • het Koninkrijk der Nederlanden: Nederland, Saba, Sint Eustatius, Bonaire, Aruba, Curaçao, Sint Maarten
 • de Europese Unie
 • de Europese Economische Ruimte, met uitzondering van Zwitserland
 • of bepaalde verdragslanden, met uitzondering van de Verenigde Staten

Dit betekent dat u medewerkers jonger dan 21 jaar, stagiaires, walpersoneel en zeevarenden onder buitenlandse vlag niet bij ons aanmeldt. Voor zeevarenden onder buitenlandse vlag is het wel mogelijk om vrijwillige aansluiting bij Bpf Koopvaardij aan te vragen.

Verdragslanden

Het betreft hier de verdragslanden met een verdrag over zowel de volks- als werknemersverzekeringen. Dit zijn Bosnië-Herzegovina, Kaapverdië, Marokko, Montenegro, Noord-Macedonië, Servië, Tunesië, Turkije en het Verenigd Koninkrijk. Woont een werknemer in een verdragsland. Dan moet u hem/haar aanmelden.

Hoe meldt u uw nieuwe medewerker aan?

Handmatig

 • Log in op Koopvaardij Portaal
 • Klik op 'Periodieke loonopgave'
 • Kies voor 'Werknemers – Werknemer aanmelden’
 • Vul persoonsgegevens, adresgegevens en loongegevens van uw medewerker in
 • Is alles juist? Klik op 'Verzenden’
 • Uw medewerker is aangemeld

Via een XML-bestand

 • Log in op Koopvaardij Portaal
 • Klik op 'Periodieke loonopgave'
 • Kies 'Bestand kiezen’ en selecteer het juiste XML-bestand van uw schijf
 • Klik op 'Uploaden’
 • De ingevoerde gegevens staan nu klaar, klik op ‘Verzenden’
 • Uw medewerker is aangemeld

 

Welkomstbrief voor uw medewerker

Uw medewerker ontvangt binnen drie maanden na de aanmelding een welkomstbrief en informatie over de pensioenregeling (laag 1 van het Pensioen 1-2-3 , pensioeninformatie in 3 lagen: van hoofdlijnen naar detail). Op de eerstvolgende premienota die u ontvangt, staat uw nieuwe medewerker vermeld.

Informeer uw nieuwe medewerker over het pensioen
U kunt hiervoor eenvoudig de werkgeverschecklist Wegwijs in pensioen gebruiken. U kunt ook verwijzen naar U gaat werken in de koopvaardij op deze website.

Direct naar het Koopvaardij Portaal

U logt in met eHerkenning (betrouwbaarheidsniveau EH3) en kunt direct online uw gegevens doorgeven. Handmatig of via XML-bestand. Lees in de Handleiding Koopvaardij Portaal meer hierover. Ook kunt u op het portaal altijd uw premiespecificaties bekijken.

Inloggen op Koopvaardij Portaal

 

Vrijwillige aansluiting medewerkers
buitenlandse vlag

Het kan voorkomen dat uw medewerkers regelmatig wisselen tussen een schip met een Nederlandse vlag en een schip dat vaart onder een buitenlandse vlag. De medewerkers die gedurende het dienstverband onder buitenlandse vlag varen, vallen niet onder de verplichtstelling en kunnen daarom niet worden aangemeld bij de pensioenregeling van Bpf Koopvaardij. Hij of zij bouwt tijdens deze vaarperiode dan ook geen pensioen op.

Om de opbouw van hun pensioen niet te onderbreken, is het mogelijk om voor hen een vrijwillige aansluiting bij Bpf Koopvaardij aan te vragen. Deze vrijwillige aansluiting geldt dan voor alle zeevarenden die onder de verplichtstelling zouden vallen, als zij onder Nederlandse vlag zouden varen. Dus iedereen die woont in bovengenoemde landen. Bij de looncontroles wordt hier nadrukkelijk op gelet. Voor het aanvragen van een vrijwillige aansluiting kunt u contact opnemen met de Werkgeversdesk.