Toegankelijkheid
Contrast
A A
Tekstgrootte
A A A
NL EN
Gepubliceerd op 30 maart 2020

Bpf Koopvaardij dient herstelplan in bij DNB

Bpf Koopvaardij heeft onvoldoende financiële reserves, gelet op de wettelijke eisen die hiervoor gelden. Het pensioenfonds dient daarom vóór 1 april 2020 een herstelplan in bij toezichthouder De Nederlandsche Bank.

Wat is een herstelplan?
In het herstelplan legt het pensioenfonds vast welke maatregelen het pensioenfonds wil nemen om zijn financiële positie te verbeteren. Daarbij is goed gekeken naar de evenwichtige belangenafweging voor alle betrokkenen bij het pensioenfonds. Binnen tien jaar moet het pensioenfonds weer boven het vereist eigen vermogen zitten. Zolang de financiële situatie onvoldoende blijft, moet het pensioenfonds ieder jaar het herstelplan actualiseren.

Wat betekent het herstelplan voor u?
Vooralsnog heeft het herstelplan geen gevolgen voor uw pensioen. Mocht onze financiële situatie verder verslechteren, dan kan een verlaging van de pensioenen misschien nodig zijn. Dit gebeurt alleen als de maatregelen uit het herstelplan niet toereikend zijn. Het verlagen van de pensioenen is nu niet aan de orde.