Toegankelijkheid
Contrast
A A
Tekstgrootte
A A A
NL EN
Gepubliceerd op 04 december 2018

Bpf Koopvaardij goed gewaardeerd

In de periode van 13 september tot 26 oktober 2018 heeft ons online klanttevredenheidsonderzoek plaatsgevonden. Daaruit blijkt dat Bpf Koopvaardij goed wordt gewaardeerd. De deelnemers die nu pensioen opbouwen (actieve deelnemers) geven het pensioenfonds een rapportcijfer van een 7,3. Bij de gepensioneerden is dit een 8,3. In totaal hebben 876 actieve deelnemers en pensioengerechtigden de vragenlijst ingevuld.

Het vertrouwen in het eigen pensioenfonds ligt iets hoger dan bij deelnemers van andere pensioenfondsen. Bij de actieve deelnemers heeft 78% vertrouwen in het eigen pensioenfonds (vergelijkingsgroep: 71%), bij de gepensioneerden is dit 97% (vergelijkingsgroep: 89%).

Kennis van pensioen kan beter
Hoewel een (grote) meerderheid goed op te hoogte denkt te zijn van zijn of haar pensioen, blijken er toch nog veel mensen die niet precies weten wat er voor hen is geregeld. Zo weet een derde tot bijna twee derde niet of er bij overlijden pensioen voor de partner is geregeld en of er pensioen wordt opgebouwd bij arbeidsongeschiktheid. (Voor beide is het antwoord ja.) Ook zijn de mogelijke pensioenkeuzes maar bij een minderheid van de actieve deelnemers bekend. 

Best gewaardeerde communicatiemiddelen
Hoe onze deelnemers aankijken tegen onze communicatie is eveneens onderzocht. Ook hier wordt een ruime voldoende voor gegeven: een 7,4 door de actieve deelnemers en een 8,1 door de gepensioneerden. Persoonlijk contact met het pensioenfonds wordt gewaardeerd met respectievelijk een 7,4 en 7,9. Als we kijken naar de afzonderlijke communicatiemiddelen, dan worden persoonlijke brieven het best beoordeeld (gemiddeld 7,8). Het uniform pensioenoverzicht, PensioenPeiling en PensioenKompas volgen snel daarna. Informatie per e-mail over specifieke onderwerpen krijgt het laagste cijfer, maar nog wel een (ruime) voldoende.

Van de actieve deelnemers wil 44% álle informatie van het pensioenfonds digitaal ontvangen;

90% wil alleen sommige informatie digitaal ontvangen. Bij de gepensioneerden liggen de percentages op 31% en 92%.

Wat vindt u belangrijk bij onze beleggingen?
Voldoende rendement voor een waardevast pensioen wordt door bijna iedereen (ruim 90%) als het belangrijkste bij de beleggingen van het pensioenfonds gezien. Circa 45% vindt dat met de gevolgen van de beleggingskeuzes voor mens en milieu rekening moet worden gehouden. Bpf Koopvaardij hoeft van de respondenten geen voorloper te zijn in maatschappelijk verantwoord beleggen. Wel vindt men dat beleid / standaarden van toonaangevende instellingen (bijvoorbeeld Verenigde Naties) op dit terrein moeten worden gevolgd.

Vervolg
De onderzoeksresultaten worden betrokken bij de ontwikkeling van het (communicatie)beleid en de activiteiten van Bpf Koopvaardij.

Wij danken alle respondenten voor hun deelname. De winnaars van de loting hebben hun cadeaubon inmiddels ontvangen.