Toegankelijkheid
Contrast
A A
Tekstgrootte
A A A
NL EN
Gepubliceerd op 16 juli 2020

Geen pensioenopbouw tijdens aanvullend geboorteverlof

Sinds 1 juli 2020 kunnen partners maximaal 5 weken aanvullend geboorteverlof opnemen. Tijdens dit verlof krijgt de partner geen salaris, maar een uitkering van UWV. Deze uitkering is maximaal 70% van het dagloon (en maximaal 70% van het maximumdagloon). Partners hebben recht op aanvullend geboorteverlof als hun kind op of ná 1 juli 2020 geboren wordt.

Werkgevers: u geeft een salaris van € 0 op
Omdat er tijdens het aanvullend geboorteverlof sprake is van een uitkering en geen salaris, wordt in die periode geen pensioen opgebouwd (en ook geen pensioenpremie betaald). Dit betekent dat u als werkgever in deze periode het pensioengevend salaris van de betreffende medewerker op € 0 zet. Wel geldt voor de medewerker tijdens het aanvullend verlof de pensioenregeling bij overlijden en arbeidsongeschiktheid. 

Mochten werknemers- en werkgeversorganisaties in de komende periode andere keuzes maken over de pensioenopbouw tijdens het aanvullend geboorteverlof, dan passen wij onze regeling hierop aan. Wij informeren u dan opnieuw.