NL EN
Gepubliceerd op 17 januari 2018

Herstelplan door financiële situatie niet meer nodig

Vanaf 1 april 2016 heeft Bpf Koopvaardij te maken gehad met een reservetekort. De beleidsdekkingsgraad* van Bpf Koopvaardij was toen lager dan de wettelijk vereiste dekkingsgraad vanĀ 110,8%. In die situatie is een pensioenfonds verplicht een herstelplan in te dienen bij toezichthouder De Nederlandsche Bank. Een herstelplan is een plan van aanpak waarin pensioenfondsen laten zien welke maatregelen zij nemen om de dekkingsgraad te verbeteren.

Eind 2017 had Bpf Koopvaardij een beleidsdekkingsgraad van 112,5%. Omdat dit boven de vereiste dekkingsgraad ligt, heeft het pensioenfonds per eind 2017 geen reservetekort meer. Dit is volgens de verwachting in het herstelplan. Het herstelplan kan met het huidige niveau van de beleidsdekkingsgraad vervallen. Het pensioenfonds krijgt daarmee meer ruimte voor eventuele beleggingsbeslissingen. Het bestuur houdt de ontwikkeling van de dekkingsgraad nauwlettend in de gaten.

* De dekkingsgraad geeft de verhouding aan tussen het vermogen van een pensioenfonds en de (toekomstige) pensioenverplichtingen. De beleidsdekkingsgraad is de gemiddelde dekkingsgraad van de laatste twaalf maanden.