Toegankelijkheid
Contrast
A A
Tekstgrootte
A A A
NL EN
Gepubliceerd op 24 augustus 2021

In memoriam: Aart Korteland

Het bestuur van Bpf Koopvaardij heeft kennisgenomen van het plotselinge overlijden van Aart Korteland. Aart Korteland was van 1992 tot en met 2008 voorzitter van de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders (KVNR) en is twee periodes afwisselend voorzitter en secretaris geweest van het bestuur van Bpf Koopvaardij (1983-1985 en 2005-2007).

Aart was samen met het bestuur van Bpf Koopvaardij verantwoordelijk voor de uitvoering van de nieuwe pensioenregeling per 1 januari 2006, waarbij werd overgegaan van een eindloonregeling naar een middelloonregeling.

Het bestuur van Bpf Koopvaardij is Aart zeer erkentelijk voor het werk dat hij voor het fonds heeft gedaan. Wij wensen zijn vrouw en zoon en verdere naaste familie veel sterkte toe.

Zie ook: In memoriam: Aart Korteland (kvnr.nl)