Toegankelijkheid
Tekstgrootte
A A A
NL EN
Gepubliceerd op 20 december 2018

Kerncijfers 2019

Jaarlijks passen wij de kerncijfers van de pensioenregeling aan. Dit kan nodig zijn om voldoende in kas te hebben voor de (toekomstige) pensioenen. In 2019 betaalt u minder premie. U bouwt meer partnerpensioen op. Het opbouwpercentage van uw ouderdomspensioen en de pensioenleeftijd zijn gelijk gebleven.

 

Per 1 januari 2019

Per 1 januari 2018

Opbouwpercentage

1,604%

1,604%

Pensioenpremie   

25,30%

25,90%

Maximum pensioengevend jaarsalaris

€ 88.614,70 op jaarbasis

(€ 242,78 per dag)

€ 86.884,60 op jaarbasis

(€ 238,04 per dag)

Franchise           

€ 13.786,05 op jaarbasis

(€ 37,77 per dag)

€ 13.344,40 op jaarbasis

(€ 36,56 per dag)

Pensioenleeftijd

67 jaar

67 jaar

Partnerpensioen:

  • Jaarlijkse opbouw

  • Jaarlijkse deel op risicobasis

U leest meer hierover in onze uitgave PensioenPeiling begin 2019

                                  33%

                                  37%

                                   24%

                                   46%

 

De opgebouwde pensioenen en pensioenuitkeringen worden per 1 januari 2019 met 0,56% verhoogd. Daarnaast verhogen wij het voorwaardelijk pensioen met 2,26%. Dit is pensioen waarvoor werknemers geboren tussen 1957 en 1972 onder voorwaarden in aanmerking komen.