Contrast
A A
Tekstgrootte
A A A
Gepubliceerd op 18 januari 2024

Nieuw in 2024: uw uitkeringsspecificatie

Ontvangt u pensioen van ons? En deed u dat ook al in januari 2023 of eerder? Dan bent u gewend om begin januari uw Uniform Pensioenoverzicht voor Pensioengerechtigden (UPOP) te ontvangen. Dit verandert.

Uitkeringsspecificatie in januari
Rond 25 januari ontvangt u uw eerste betaling van uw pensioen in 2024. Vlak erna ontvangt u van ons een uitkeringsspecificatie*. Hierin ziet u de hoogte van uw bruto pensioen per maand in 2024, de inhoudingen op uw pensioen en uw netto pensioen.

Pensioenoverzicht in het najaar
Uw pensioenoverzicht (UPOP) geeft u uitgebreidere informatie over uw pensioen. Dit UPOP blijft u ook van ons ontvangen, maar wel later. U ontvangt uw UPOP voortaan ieder jaar in het najaar, vóór 1 november.

Uw postvoorkeuren
Heeft u gekozen voor digitale communicatie? Dan krijgt u een e-mail van ons als de uitkeringsspecificatie voor u klaarstaat in Mijn Koopvaardij. U ziet daar ook al uw andere berichten van Bpf Koopvaardij. Heeft u gekozen voor communicatie per post? Dan ontvangt u uw uitkeringsspecificatie in de brievenbus.

Nieuw administratiesysteem
Wij gaan over op een nieuw pensioenadministratiesysteem. Hierdoor kunnen wij u sneller informeren. Verandert de hoogte van uw pensioen tijdens het jaar? Dan ontvangt u een nieuwe uitkeringsspecificatie van ons. Dat is wel zo overzichtelijk voor u.

Als u gebruikmaakt van een loonheffingskorting dan staat er normaal: Ja. Door een technische fout staat hier nu: Nee. De berekening van uw netto pensioen is wel correct. Loonheffingskorting is toegepast als u dit heeft doorgegeven.