Contrast
A A
Tekstgrootte
A A A
Gepubliceerd op 24 april 2018

Nieuwe Europese regels over privacywetgeving

Per 25 mei 2018 gelden nieuwe Europese regels over privacywetgeving. Dan treedt de Europese Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG) in werking. De AVG vervangt de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).

U hoeft op grond van de Wbp met Bpf Koopvaardij geen overeenkomst aan te gaan
Wij krijgen regelmatig de vraag of een werkgever met Bpf Koopvaardij een zogenaamde ‘bewerkersovereenkomst’ of een ‘Data Processing Agreement’ moet aangaan. Dit is een overeenkomst tussen de ‘verantwoordelijke’ (controller) en de ‘bewerker’ (processor) van de gegevens, waarin staat hoe de bewerker omgaat met die gegevens. Zo’n overeenkomst is niet nodig. Bpf Koopvaardij is op grond van de Wbp namelijk geen ‘bewerker’ van de gegevens maar een ‘verantwoordelijke’. U levert de persoonsgegevens van uw werknemers bij Bpf Koopvaardij aan op basis van het uitvoeringsreglement en/of uitvoeringsovereenkomst. Vanaf dat moment bepaalt Bpf Koopvaardij zelf het doel en de middelen van de verwerking.

Hierin verandert niets op grond van de AVG
Ook onder de nieuwe privacywetgeving blijft Bpf Koopvaardij verantwoordelijke, al wordt dit in de AVG een ‘verwerkingsverantwoordelijke’ genoemd. Dus ook onder de AVG gaan de werkgever en Bpf Koopvaardij geen ‘verwerkingsovereenkomst’ aan.

Wat betekent de AVG voor Bpf Koopvaardij?
Alle organisaties in Nederland moeten aan de AVG voldoen. Dit geldt ook voor Bpf Koopvaardij. Volgens de AVG moet er op een rechtmatige, behoorlijke en transparante manier met de persoonsgegevens van uw werknemer worden omgegaan. Om dit te waarborgen zijn in de AVG regels opgenomen over de privacy gevolgen van het gebruik van persoonsgegevens. In de privacyverklaring van Bpf Koopvaardij leest u hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan. Deze privacyverklaring wordt uiterlijk begin mei gepubliceerd op deze website. Daarnaast houdt de Autoriteit Persoonsgegevens toezicht op het gebruik van persoonsgegevens door organisaties in Nederland.