NL EN
Gepubliceerd op 29 juni 2020

Nieuws update over het coronavirus

Vanwege de recente ontwikkelingen rondom het coronavirus leest u hier belangrijke informatie vanuit Bpf Koopvaardij.

Wat betekent de coronacrisis voor onze financiële situatie?
De financiële situatie van vrijwel alle pensioenfondsen in Nederland is in de afgelopen periode verslechterd. Een belangrijke oorzaak hiervan is de coronacrisis en de effecten ervan op de financiële markten. Ook Bpf Koopvaardij merkt de financiële gevolgen.

De dekkingsgraad is de financiële graadmeter van een pensioenfonds. Is de dekkingsgraad 100%, dan heeft het pensioenfonds precies genoeg geld om alle pensioenen te betalen. Hoe hoger de dekkingsgraad, hoe beter de financiële situatie. De afgelopen periode zijn de dekkingsgraden van pensioenfondsen in Nederland gedaald, ook die van Bpf Koopvaardij. De beurzen worden flink geraakt door de onzekerheid rondom het virus. Pensioenfondsen hebben als grote beleggers last van deze koersdalingen. Ook speelt de aanhoudend lage rente mee.

De huidige ontwikkelingen op de financiële markten volgen wij nauwgezet. Onze focus ligt op de lange termijn. Vanuit dit oogpunt nemen wij zodra dit nodig is maatregelen, bijvoorbeeld ten aanzien van de beleggingsportefeuille. Voor de pensioenen zijn er vooralsnog geen gevolgen. Bpf Koopvaardij heeft op dit moment nog voldoende reserves.

Lees meer over onze dekkingsgraad.

De uitbetaling van uw pensioen gaat gewoon door
Ontvangt u van ons pensioen? Uw pensioen wordt gewoon op de gebruikelijke data overgemaakt. Uw pensioen staat op deze dag of 1 dag later op uw rekening. Soms zit er een dag vertraging in.

Het coronavirus heeft géén impact op het nabestaandenpensioen
Volgens berichten in de media zouden verschillende pensioenfondsen geen partner- of wezenpensioen uitbetalen als u overlijdt aan de gevolgen van het coronavirus. Bij ons is dit niet het geval. Bpf Koopvaardij keert deze pensioenen gewoon uit. Het coronavirus heeft dus géén impact op het nabestaandenpensioen. Ook bij arbeidsongeschiktheid blijft Bpf Koopvaardij de huidige voorwaarden hanteren.

Geen bezoek
Wij kunnen voorlopig geen extern bezoek ontvangen. Wij kunnen u daarom helaas niet helpen op kantoor. Mocht u een vraag hebben, dan kunt u uiteraard altijd contact opnemen met onze Servicedesk.

Opvragen Attestatie de Vita (Bewijs van in leven zijn) start weer vanaf juli
Ontvangt u pensioen en woont u in het buitenland? Dan was het voor u door de coronacrisis lastiger om uw ‘Bewijs van in leven zijn’ te laten invullen door overheid, gemeente of notaris. Daarom besloten wij deze tot 1 juli niet bij u op te vragen en uw pensioenuitkering door te laten lopen. Nu de meeste landen versoepelingen aankondigen, starten wij onze uitvraag van ‘Bewijs van in leven zijn’ weer op. U ontvangt hierover persoonlijk bericht van ons.

Lukt het u niet om het ‘Bewijs van in leven zijn’ te laten ondertekenen? Neem dan contact met ons op.

Wanneer er nieuwe ontwikkelingen zijn, brengen wij u via onze website op de hoogte.