Toegankelijkheid
Contrast
A A
Tekstgrootte
A A A
NL EN
Gepubliceerd op 22 december 2021

Overzicht percentages en bedragen 2022

Jaarlijks passen wij de bedragen en percentages voor de pensioenregeling aan. Dit kan nodig zijn door wijzigingen in de pensioenreglementen of besluiten van de werknemers- en werkgeversorganisaties (sociale partners) in de koopvaardij. U vindt de cijfers voor het jaar 2022 hieronder. Ook verandert het partnerpensioen.

 

2022

2021

Pensioenopbouw*

1,233%

1,233%

Pensioenpremie*

25,9%

25,9%

Maximum pensioengevend jaarsalaris 

€ 95.067,90 (€ 260,46 per dag)

€ 93.498,40 (€ 256,16 per dag)

Franchise (AOW-drempelbedrag waarover geen pensioen wordt opgebouwd)

€ 14.804,40 (€ 40,56 per dag)

€ 14.545,25 (€ 39,85 per dag)

Pensioenleeftijd

67 jaar

67 jaar

Partnerpensioen bij uw overlijden:**

 

 

-     Jaarlijkse opbouw

37,2%

42,9%

-     Jaarlijkse deel op risicobasis (vervalt bij pensionering of een dienstverband buiten de koopvaardij)

53,9%

48,2%

 

* Het genoemde percentage wordt berekend over uw pensioengevend salaris (minus het AOW-drempelbedrag waarover geen pensioen wordt opgebouwd).

** De genoemde percentages worden berekend over het ouderdomspensioen dat u tot uiterlijk uw 67e opbouwt.

Iets lagere opbouw partnerpensioen
De premie die nu wordt betaald voor het pensioen is niet voldoende voor de afgesproken pensioenopbouw. Sociale partners hebben er om die reden voor gekozen de opbouw voor het partnerpensioen in 2022 iets te verlagen. Het partnerpensioen op risicobasis wordt verhoogd. Dit heeft de voorkeur boven het verhogen van de premie. Zo blijft de pensioenregeling betaalbaar.

Het partnerpensioen bestaat uit twee delen:

  • Het deel dat de deelnemer opbouwt tot uiterlijk 67 jaar. Dit deel wordt in 2022 37,2% van het ouderdomspensioen (2021: 42,9%). Als de deelname aan de pensioenregeling stopt of de pensioenleeftijd wordt bereikt, blijft dit opgebouwde partnerpensioen staan.
  • Het deel dat is verzekerd op risicobasis. Dit deel wordt in 2022 53,9% van het ouderdomspensioen dat een deelnemer opbouwt tot uiterlijk 67 jaar (2021: 48,2%). Het partnerpensioen op risicobasis vervalt wanneer de deelname aan de pensioenregeling eindigt (na drie maanden) of bij pensionering.

Met bovengenoemde wijzigingen blijft het totale partnerpensioen bij overlijden voor actieve deelnemers gelijk aan 2021 (91,1% van het ouderdomspensioen). De hoogte van het partnerpensioen is terug te vinden op Mijn Koopvaardij (inloggen met DigiD of eIDAS). Het gewijzigde pensioenreglement vindt u medio februari 2022 op Downloads.