Toegankelijkheid
Contrast
A A
Tekstgrootte
A A A

Wij verbeteren ons administratiesysteem en Mijn Koopvaardij. Wijzigingen doorgeven of een pensioen aanvragen is nu niet mogelijk. Begin januari 2024 kunt u weer wijzigingen doorgeven.

NL EN
Gepubliceerd op 04 december 2018

Pensioenen worden met 0,56% verhoogd

Jaarlijks bekijken wij of uw pensioen kan meegroeien met de stijging van de prijzen in het afgelopen jaar. Dit is afhankelijk van onze financiële situatie. Per 1 januari 2019 lukt dit met 0,56% gedeeltelijk; de prijzen stegen met 1,73% (CBS-consumentenprijsindexcijfer juli 2017 - juli 2018).

Besluiten over het verhogen of verlagen van de pensioenen worden gemaakt op basis van de beleidsdekkingsgraad. Dit is de gemiddelde dekkingsgraad over de laatste twaalf maanden. De dekkingsgraad is de financiële graadmeter van een pensioenfonds. Is de dekkingsgraad 100%? Dan heeft het pensioenfonds precies genoeg geld om alle pensioenen te betalen. Hoe hoger de dekkingsgraad, hoe beter de financiële situatie.

Bij een beleidsdekkingsgraad van 110% kan het bestuur besluiten de pensioenen gedeeltelijk te laten meegroeien met de stijging van de prijzen. Bij een dekkingsgraad van 125% kunnen de pensioenen volledig meegroeien. Eind oktober 2018 was onze beleidsdekkingsgraad 113,7%. Verhogingen worden betaald uit beleggingsrendement.

Heeft u voorwaardelijk pensioen (VPL)? Dit wordt verhoogd met 2,26%
Werknemers geboren in de jaren 1959 t/m 1972 kunnen onder voorwaarden in aanmerking komen voor extra pensioen uit de voorwaardelijke pensioenregeling (VPL). Jaarlijks stellen wij de hoogte van dit pensioen vast op basis van de beschikbare financiële reserve. Voor het voorwaardelijk pensioen is geen premie betaald.

Met de huidige reserve verhogen wij per 1 januari 2019 de VPL-aanspraken met 2,26%. Hiermee herstellen wij deels de VPL-verlaging van 7% in 2017. In 2018 gebeurde dit al deels met een verhoging van 3,85%.

Uw verhoogde (VPL-)pensioen vindt u in januari terug in Mijn Koopvaardij (alleen toegankelijk met DigiD).

Onze ambitie voor verhogingen bijgesteld
Al geruime tijd staat onze financiële situatie het niet toe om de pensioenen volledig te laten meegroeien met de stijging van de prijzen. De verwachting is dat dit in de komende jaren ook niet lukt. Dit was wel onze ambitie, zoals vastgelegd in ons financiële beleid. Om realistische verwachtingen te scheppen, stellen wij die ambitie naar beneden bij. Vanaf 2019 streven we naar een jaarlijkse verhoging van de pensioenen met 50% van de prijsinflatie.