Contrast
A A
Tekstgrootte
A A A
Gepubliceerd op 30 januari 2024

Uitnodiging risicobereidheidsonderzoek: laat uw mening horen!

U ontvangt pensioen van of heeft pensioen bij Bedrijfspensioenfonds voor de Koopvaardij (Bpf Koopvaardij). Uw mening is belangrijk voor ons. Graag nodigen we u uit om vanaf 1 februari mee te doen aan ons risicobereidheidsonderzoek.

Hoe doet u mee met het onderzoek?

U kunt vanaf 1 februari deelnemen via www.spservices.nl/bpfkoopvaardijrpo

Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 10 minuten. Wilt u de vragenlijst uiterlijk 8 maart invullen? Onder alle deelnemers aan het onderzoek verloten we 10 cadeaubonnen van € 25!

Waarom is het belangrijk om mee te doen aan het onderzoek?

Met dit onderzoek verzamelen we informatie over hoe u denkt over uw pensioen. En hoeveel risico u wilt en kunt nemen met uw pensioen. Dat is belangrijk omdat we nu bezig zijn met de voorbereidingen voor de toekomstige pensioenregeling. Hoe beter we weten wat u belangrijk vindt, hoe beter we dat straks mee kunnen nemen bij onze beslissingen. Bijvoorbeeld hoeveel risico we nemen bij het beleggen van uw pensioengeld.

In 2021 hebben we een soortgelijk onderzoek gedaan. Maar dat is alweer een tijdje geleden, en de wet stelt nu extra eisen aan zo’n onderzoek. Daarom doen we dit onderzoek nu opnieuw, en stellen we soms iets andere vragen dan in 2021. Zo weten we zeker dat we straks zo compleet mogelijke informatie hebben om onze beslissingen te kunnen nemen.

Wat doen we met de resultaten van het onderzoek?

Nadat u de vragenlijst heeft ingevuld, krijgt u een rapport met een korte analyse over uw risicoprofiel. Wij brengen uw antwoorden samen met de antwoorden van de andere deelnemers. Deze informatie gebruiken wij om beter inzicht te krijgen hoe onze deelnemers denken over belangrijke pensioenonderwerpen.

De resultaten van het onderzoek maken we in april 2024 bekend via onze nieuwsbrief en via www.koopvaardij.nl. Wilt u alvast meer weten over het nieuwe pensioenstelsel? Ga naar Nieuw pensioenstelsel.

Wie voert het onderzoek uit?

Montae & Partners voert dit onderzoek uit namens ons, en zorgt ervoor dat uw privacy veilig is. Montae & Partners gaat met aandacht om met uw antwoorden. Zij zorgt ervoor dat uw antwoorden niet naar u terug te herleiden zijn. Bij de verwerking van uw informatie houdt zij zich aan de privacywetgeving.

Heeft u vragen?

Neem gerust contact op met onze Servicedesk. Vermeld daarbij het kenmerk “risicobereidheidsonderzoek Koopvaardij”. Zo kunnen wij u beter helpen. Wij bedanken u alvast voor uw deelname!