Contrast
A A
Tekstgrootte
A A A
Gepubliceerd op 19 juni 2024

Uitkomsten onderzoek risicobereidheid

Begin dit jaar hebben we u gevraagd hoe u denkt over uw pensioen. En hoeveel risico u wilt en kunt nemen met uw pensioen. De uitkomsten van dit onderzoek waren begin april bekend. In onze vorige nieuwsbrief hebben we al kort enkele resultaten met u gedeeld. In deze nieuwsbrief zoomen we daar nog iets verder op in. Degenen die het onderzoek hebben ingevuld, noemen we hieronder ‘respondenten’.

Hoe hebben we het onderzoek aangepakt?
We hebben vragen gesteld in 2 categorieën:

  1. We hebben de risicobereidheid onderzocht: hoeveel risico wil de respondent nemen met het geld dat we voor zijn pensioen beleggen?
  2. We hebben de risicocapaciteit onderzocht: hoeveel risico kan de respondent nemen met het geld dat we voor zijn pensioen beleggen?

De respondenten geven aan dat ze weinig risico willen nemen
We hebben onderzocht hoeveel risico de respondenten willen nemen met het geld dat we voor hun pensioen beleggen. Dit noemen we de ‘risicobereidheid’. De uitkomsten laten zien dat op totaalniveau ruim 43% van de respondenten een zeer lage risicobereidheid heeft. Kijken we wat dieper naar de verschillende leeftijdsgroepen, dan zien we dat dit vooral geldt voor de respondenten van 65 jaar en ouder (dit is 70% van de totale groep). De respondenten jonger dan 55 jaar (14% van het totaal) zijn bereid om meer risico te nemen voor hun pensioen.

De respondenten geven aan dat ze veel risico kunnen nemen
Uit het tweede deel van het onderzoek blijkt dat ruim 70% van de respondenten veel risico kan nemen. Deze groep bestaat voornamelijk uit 55- tot en met 64-jarigen. De respondenten houden aan het einde van de maand geld over. Hiermee hebben ze een buffer opgebouwd, waarmee ze tegenvallers kunnen opvangen.

Wat gaan we met deze resultaten doen?
De uitkomsten van dit onderzoek zijn voor het pensioenfonds waardevolle informatie. Deze informatie nemen we mee in onze beslissingen over de nieuwe pensioenregeling en de uitvoering daarvan. Bijvoorbeeld bij het vaststellen van ons beleggingsbeleid en onze risicohouding: hoeveel risico we nemen bij het beleggen van uw pensioengeld. De risicobereidheid vormt hiervoor de basis. Het is ook belangrijk dat we weten wat de risicocapaciteit is. Met dit inzicht kunnen we ons beleid hierop laten aansluiten.

De komende tijd gaan we verder aan de slag met de inhoud van de nieuwe pensioenregeling en het beleid. Wilt u meer weten? Wij houden u op de hoogte via onze nieuwsbrieven, Op Koers en onze website.