NL EN
Gepubliceerd op 16 januari 2018

UPO en Jaaropgave pensioen­gerechtigden digitaal?

Ontvangt u een pensioenuitkering van ons? Dan krijgt u aan het begin van ieder jaar twee papieren overzichten van ons. In januari ontvangt u uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) pensioengerechtigden 2018. Begin februari ontvangt u uw Jaaropgave 2017. Heeft u een DigiD en wilt u een digitale kopie van beide documenten? Schakel dan voor 1 februari 2018 uw e-mailnotificatie in op www.mijnoverheid.nl.

Inzicht in uw pensioen met uw UPO
Uw UPO geeft u inzicht in het pensioen dat u in 2017 van ons ontving en het pensioen dat u in 2018 ontvangt. Voor 2018 ziet u uw bruto en netto pensioen. Ook ziet u hoeveel uw eventuele partner en/of kinderen krijgen wanneer u overlijdt.

Uw jaaropgave heeft u nodig voor uw belastingaangifte
Op uw jaaropgave ziet u hoeveel pensioen u heeft ontvangen van ons en wat hierop is ingehouden aan loonheffing en bijdrage Zorgverzekeringswet (Zvw). Deze gegevens heeft u nodig voor uw belastingaangifte over 2017. De belastingaangifte kunt u vanaf 1 maart 2018 doen. U kunt de gegevens ook gebruiken voor het aanvragen van bijvoorbeeld huur- of zorgtoeslag.

Digitale kopie? Ga voor 1 februari naar MijnOverheid
Heeft u een DigiD? Dan kunt u in februari een digitale kopie van uw UPO en jaaropgave vinden in uw persoonlijke Berichtenbox op www.mijnoverheid.nl. Dit is alleen mogelijk als daar uw e-mailnotificatie voor Bpf Koopvaardij is ingeschakeld. U ontvangt dan een e-mail per document zodra het klaar staat. U kunt op www.mijnoverheid.nl bij ‘Instellingen’ zien van welke organisaties u digitale post ontvangt. E-mailnotificatie nog niet ingeschakeld? Doe dit dan vóór 1 februari 2018.

Heeft u nog geen DigiD? Deze vraagt u aan via www.digid.nl/aanvragen.