Contrast
A A
Tekstgrootte
A A A
Gepubliceerd op 13 december 2023

Uw pensioen stijgt in 2024 met 3,26%

Wij proberen ieder jaar uw pensioen te verhogen. Doel van deze verhoging is om de pensioenen (gedeeltelijk) te laten meegroeien met de stijging van de prijzen. We kijken daarvoor naar de prijsstijgingen in het afgelopen jaar. In dit nieuwsbericht geven wij u meer uitleg over deze verhoging.

Uw pensioen gaat in 2024 met 3,26% omhoog

Deze verhoging bestaat uit twee onderdelen:

1) een verhoging van 1,47% volgens onze standaardregels voor verhoging; plus

2) een extra verhoging van 1,79%.

Voor de verhoging in 2024 kijken we naar hoeveel de prijzen in de periode juli 2022 tot juli 2023 zijn gestegen. Die stijging was 3,26%. Wij willen in principe ten minste de helft van deze stijging als verhoging geven. Volgens de standaardregels voor verhoging van de pensioenen mogen wij uw pensioen verhogen met 1,47%.

In 2023 heeft de overheid voor een tijdelijke periode de regels versoepeld. Hiermee loopt de overheid vooruit op de nieuwe regels voor pensioen volgens de Wet toekomst pensioenen. Pensioenfondsen mogen de pensioenen verhogen bij een lagere dekkingsgraad dan normaal. Dit betekent dat een extra verhoging mogelijk is. Wij maken gebruik van deze mogelijkheid.

Meer uitleg over de extra verhoging

Wij mogen de extra verhoging van 1,79% alleen geven als we een aantal onderdelen aan u uitleggen. Hieronder noemen we de onderdelen en geven we deze uitleg.

a) We verwachten dat de opgebouwde pensioenaanspraken en -rechten straks worden 'ingevaren'

Werkgevers- en werknemersorganisaties in de Koopvaardij-sector (ook wel: sociale partners) doen samen onderzoek naar de nieuwe regeling. Een onderdeel van de nieuwe regeling is een besluit over het invaren van de pensioenen. Met invaren bedoelen we het overbrengen van de bestaande pensioenen naar de nieuwe pensioenregeling. Het onderzoek is in volle gang, maar sociale partners hebben nog geen definitieve besluiten genomen.

Wij mogen de extra verhoging nu alleen maar geven, als wij verwachten dat de pensioenen worden ingevaren. Sociale partners hebben eind 2022 laten weten dat ze het voornemen hebben om de pensioenen in te varen. Het definitieve besluit hierover nemen ze in 2024.

We hebben zelf vervolgens getoetst of invaren in het belang is van alle deelnemers, gewezen deelnemers en pensioengerechtigden. We zien geen reden om af te wijken van de verwachting van sociale partners. We verwachten dan ook dat de pensioenen worden ingevaren bij de start van de nieuwe pensioenregeling.

b) De extra verhoging gebeurt in het belang van alle deelnemers, gewezen deelnemers en pensioengerechtigden

We hebben net als vorig jaar, uitgebreid stilgestaan bij de vraag of alle belangen wel goed zijn meegewogen. Is het eerlijk, voor de jongeren én de ouderen? Benadelen we geen mensen? De pensioenen zijn jarenlang niet of maar gedeeltelijk verhoogd. Iedereen die een pensioen ontvangt, voelde dat in zijn of haar portemonnee. In 2023 hebben we de pensioenen mede daarom al verhoogd met 10,84%. Daardoor is de koopkracht van bijvoorbeeld pensioengerechtigden al direct sterk verbeterd.

Maar ook het afgelopen jaar zijn de prijzen verder gestegen. We hebben bij het besluit om de pensioenen extra te verhogen zorgvuldig alle belangen tegen elkaar afgewogen. Daarvoor kijken we naar de gevolgen van de extra verhoging voor het verwachte pensioen op het moment dat u met pensioen gaat. De extra verhoging heeft slechts een negatief effect op het pensioen van maximaal 0,4% voor iedereen tot en met 65 jaar. Het heeft een positief effect op het pensioen van maximaal 1,25% voor iedereen ouder dan 65 jaar.

Wij streven ernaar om alle pensioenen voor minimaal de helft mee te laten groeien met de prijzen. Maar we hebben tegelijkertijd ook de wens om meer te doen als dat mogelijk is. Met deze extra verhoging vullen we die wens voor alle deelnemers, gewezen deelnemers en pensioengerechtigden op dezelfde manier in.

c) We hebben uitgebreid gekeken naar de gevolgen van de extra verhoging voor verschillende generaties

We hebben uitgerekend wat op de korte termijn (tot 1 januari 2027) het gevolg is van het geven van de extra verhoging. In onderstaande grafiek ziet u de manier waarop het vermogen anders wordt verdeeld door de extra verhoging van 1,79%. Het anders verdelen van het vermogen noemen we ook wel ‘herverdeling van vermogen’.

Wat ziet u in deze grafiek?

Een voorbeeld: stel u bent 25 jaar oud. De herverdeling van vermogen is in uw geval 99,6%. Dit betekent dat door de verhoging van 3,26% uw pensioen - op het moment dat u met pensioen gaat - naar verwachting 0,4% lager is dan het zou zijn bij een verhoging van 1,47%.

Een pensioenfonds kan zijn geld maar één keer uitgeven. Als we nu een verhoging geven kan niet iedereen erop vooruitgaan. De extra verhoging is voor deelnemers tot ongeveer 65 jaar licht nadelig (maximaal -0,4%). Deelnemers ouder dan 65 gaan er iets op vooruit, namelijk maximaal 1,25%.

  • De verhoging voor personen tot ongeveer de 65-jarige leeftijd heeft een klein negatief effect op het pensioen. We gebruiken een deel van het vermogen nu om de verhoging te kunnen geven. We hebben dan dus minder vermogen om later het pensioen van deze personen mee te kunnen betalen. Maar een groot deel van deze personen bouwt nog lange tijd pensioen op. Dit besluit raakt dat pensioen dan ook nauwelijks. Daarom is het uiteindelijke effect ook klein.
  • Voor personen ouder dan 65 jaar heeft de verhoging een klein positief effect. Zij hebben het grootste gedeelte van hun pensioen al opgebouwd, of zijn zelfs al met pensioen. Dat pensioen wordt direct hoger door de verhoging. Hun koopkracht verbetert hierdoor direct. Voor degenen die nog pensioen opbouwen, geldt dat de verhoging van toepassing is op alles wat ze al hebben opgebouwd. Dat effect is groter dan de gevolgen voor het gedeelte dat ze nog op moeten bouwen tot hun pensionering. Het effect is daarom positief.

Evenwichtig besluit

Wij hebben bij het besluit om de pensioenen te verhogen zorgvuldig alle belangen (van actieve deelnemers, gewezen deelnemers en pensioengerechtigden) tegen elkaar afgewogen. Het bestuur heeft gekeken naar:

  • de koopkracht van de pensioengerechtigden,
  • het verwachte pensioen voor iedereen én
  • de mogelijke invulling van de nieuwe pensioenregeling.

De extra verhoging heeft een negatief effect van slechts maximaal 0,4% voor de actieve en gewezen deelnemers tot en met 65 jaar. Het heeft een positief effect van maximaal 1,25% voor actieve deelnemers, gewezen deelnemers en pensioengerechtigden ouder dan 65 jaar.

Wij vinden een verhoging met 3,26% passend en evenwichtig. We gebruiken een deel van het vermogen nu om de pensioenen te verhogen. Dat past binnen ons beleid hoe we met verhoging van de pensioenen omgaan. Maar er blijft ook nog voldoende vermogen over voor de toekomstige pensioenen.

We denken samen met de sociale partners na over hoe dat vermogen evenwichtig kan worden ingezet bij de overgang naar een nieuwe pensioenregeling. Een extra verhoging nu lijkt – gezien de financiële gezondheid van het fonds – een goede overgang naar de nieuwe pensioenregeling niet in de weg te staan.

Wij vinden het alles overziend verantwoord om te besluiten de pensioenen in 2024 te verhogen met 3,26%. Dit percentage bestaat uit een verhoging volgens de standaardregels van 1,47% en een extra verhoging van 1,79%.

We verhogen de pensioenen tussen 1 april en 1 juli 2024

Normaal verhogen we de pensioenen al meteen aan het begin van het jaar. Maar begin 2024 worden de IT-systemen vernieuwd. Daarom kunnen we de pensioenen op dat moment niet verhogen. Zolang we met deze vernieuwingen bezig zijn, bestaat er namelijk een risico dat gegevens niet goed worden verwerkt. Hierdoor kunnen wij niet garanderen dat de verhoging van pensioenen in deze periode foutloos verloopt. We doen ons uiterste best om onze IT-systemen zo snel mogelijk aan te passen. Wij verwachten dat de vernieuwingen in de loop van het tweede kwartaal van 2024 zijn afgerond.