Toegankelijkheid
Contrast
A A
Tekstgrootte
A A A
NL EN
Gepubliceerd op 15 december 2022

Uw pensioen stijgt per 1 januari 2023 met 10,84%

Het Bedrijfspensioenfonds voor de Koopvaardij (hierna: Bpf Koopvaardij) probeert ieder jaar uw pensioen te verhogen met een toeslag. Doel van deze toeslag is om de pensioenen (gedeeltelijk) te laten meegroeien met de stijging van de prijzen in het afgelopen jaar. In ons nieuwsbericht van 30 november hebben wij u al verteld hoe hoog de toeslagverlening per 1 januari 2023 is. In dit nieuwsbericht geven wij u meer uitleg over deze toeslagverlening.

Uw pensioen gaat per 1 januari 2023 met 10,84% omhoog

Deze verhoging bestaat u twee onderdelen:

 • Een extra toeslag van 0,84%
 • Een toeslag van 10%

We leggen beide toeslagen uit:

ad 1) Een extra toeslag van 0,84%
Op 20 juli 2022 heeft het bestuur van Bpf Koopvaardij besloten een extra toeslag te verlenen van 0,84% per 1 januari 2023. Dit doet het fonds bovenop de toeslag van 0,44% die al per 1 januari 2022 was gegeven. Dit mocht het bestuur doen omdat de overheid de regels voor toeslagverlening tijdelijk heeft versoepeld. Pensioenfondsen mogen tijdelijk rekenen met een lagere grens voor toeslagverlening. Dit betekent dat een extra toeslagverlening mogelijk is. Bpf Koopvaardij heeft gebruik gemaakt van deze wettelijke mogelijkheid.

Bpf Koopvaardij mag de extra toeslag alleen geven als het een aantal onderdelen uitlegt: 

 1. de verwachting dat de opgebouwde pensioenaanspraken en -rechten straks worden “ingevaren”. Hiermee bedoelen we dat deze pensioenen worden overgebracht naar de nieuwe pensioenregeling.
 2. het uitgangspunt dat de extra toeslagverlening gebeurt in het belang van alle deelnemers, gewezen deelnemers en pensioengerechtigden.
 3. de gevolgen van de extra toeslagverlening voor verschillende generaties.

Deze drie onderdelen leggen we verder uit:

ad a. De verwachting dat de pensioenen worden ingevaren
Werkgevers- en werknemersorganisaties in de Koopvaardij-sector (ook wel: sociale partners) doen samen onderzoek naar de nieuwe regeling. Een onderdeel van de nieuwe regeling is een besluit over het invaren van de pensioenen. Het onderzoek is in volle gang, maar sociale partners hebben nog geen definitieve besluiten genomen. Dat hoeft én kan ook nog niet, omdat de wetgeving nog niet definitief is.

Bpf Koopvaardij mag de extra toeslag nu alleen maar geven, als het verwacht dat de pensioenen worden ingevaren. En daar hebben ze een standpunt van sociale partners voor nodig. Zij hebben onlangs laten weten dat ze de optie om in te varen als een reële optie beschouwen. Het definitieve  besluit hierover nemen ze later.

Bpf Koopvaardij heeft zelf vervolgens getoetst of invaren in het belang is van alle aanspraak- en pensioengerechtigden. Bpf Koopvaardij ziet geen reden om af te wijken van de verwachting van sociale partners. Bpf Koopvaardij verwacht dan ook dat de pensioenen worden ingevaren bij de start van de nieuwe pensioenregeling.

ad b. De toeslagverlening gebeurt in het belang van alle deelnemers, gewezen deelnemers en pensioengerechtigden
Bpf Koopvaardij heeft uitgebreid stilgestaan bij de vraag of alle belangen wel goed zijn meegewogen. Is het eerlijk, voor de jongeren én de ouderen? Benadelen we geen mensen? De pensioenen zijn jarenlang niet of maar gedeeltelijk omhoog gegaan. Iedereen die een pensioen ontvangt voelde dat in zijn of haar portemonnee. Nu de pensioenen omhoog gaan, merken zij dat direct. Hun koopkracht verbetert.

Voor degenen die nog geen pensioen krijgen, maken we regelmatig een berekening. Die berekening staat ook op het pensioenoverzicht. En die berekening hebben we nu ook gedaan. Wilt u daar meer over weten? Lees dan ons nieuwsbericht van 21 juli 2022.

ad c. De gevolgen van de extra toeslagverlening voor verschillende generaties
In het vorige nieuwsbericht zag u dat we drie berekeningen hebben gemaakt. Hierin rekenen we met drie bedragen. Het eerste bedrag is het verwachte pensioen (neutraal weer). Het tweede bedrag is het pensioen als het flink tegenzit (slecht weer). En het laatste bedrag is het pensioen als het flink meezit (mooi weer). We hebben de bedragen berekend mét en zonder toeslagverlening, voor alle leeftijdsgroepen. Uit deze berekeningen trekken we de volgende conclusies:

 • in het neutrale scenario én in geval van slecht weer:
  • maakt het voor jongeren weinig uit of Bpf Koopvaardij de pensioenen in 2022 wel of niet verhoogt;
  • profiteren ouderen/pensioengerechtigden van de toeslag;
 • als het meezit (mooi weer) gaat iedereen erop vooruit.

Bpf Koopvaardij heeft alles zorgvuldig afgewogen binnen het bestuur. Bpf Koopvaardij trekt de conclusie dat een extra toeslagverlening in 2022 verantwoord is.

ad 2) Een toeslag van 10%
U krijgt per 1 januari 2023 een toeslag van 10%. Jaarlijks beslist Bpf Koopvaardij over de toeslagverlening. Voor de toeslagverlening per 1 januari 2023 kijken we naar de stijging van het consumentenprijsindexcijfer in de periode juli 2021 tot juli 2022. Die stijging was 12,44%. Het pensioenfonds wil in principe 50% van deze stijging als toeslag  geven. Maar de tijdelijk versoepelde wetgeving zorgt ervoor dat het pensioenfonds ook meer mag doen als daar ruimte voor is.

Ook in dit geval geldt, net als hierboven bij punt 1 uitgelegd, dat Bpf Koopvaardij de extra toeslag alleen mag geven als het een aantal onderdelen uitlegt. Hieronder geven we deze uitleg.

 1. Bpf Koopvaardij verwacht dat de opgebouwde pensioenaanspraken en -rechten straks worden “ingevaren”
  Hiermee bedoelen we dat deze pensioenen worden overgebracht naar de nieuwe pensioenregeling. Wilt u hier meer over weten? Lees dan de toelichting die we hierboven bij punt 1 geven.

 2. De extra toeslagverlening gebeurt in het belang van alle deelnemers, gewezen deelnemers en pensioengerechtigden
  De toeslag mag alleen worden gegeven als de financiële situatie van het fonds goed genoeg is. Kan het pensioenfonds alle pensioenen blijven betalen in de toekomst? En ook invaren van de opgebouwde pensioenen wordt straks in de nieuwe pensioenregeling moeilijker. Als een deel van het vermogen nu wordt gebruikt voor toeslagverlening, bestaat de kans dat de dekkingsgraad lager wordt. En als die té laag is, worden de pensioenen verlaagd. Bpf Koopvaardij wil deze situatie voorkomen.

Het is nog niet bekend hoe de nieuwe regeling eruit komt te zien. Een deel van het vermogen wordt misschien gebruikt om ervoor te zorgen dat het vermogen eerlijk over alle groepen wordt verdeeld. Of het vermogen wordt gebruikt als extra buffer in de nieuwe pensioenregeling. Als het pensioenfonds al dat geld nu gebruikt voor toeslagverlening, kan het niet meer voor iets anders worden gebruikt.

 1. Bpf Koopvaardij heeft uitgebreid gekeken naar de gevolgen van de extra toeslagverlening voor verschillende generaties

De hoge inflatie van de afgelopen periode heeft voor pensioengerechtigden directe gevolgen. Zij merken dat ze met hun pensioenuitkering minder kunnen kopen. Voor degenen die nog niet met pensioen zijn, zijn de gevolgen nu niet direct merkbaar.

Ook nu hebben we weer, net als in juli, drie berekeningen gemaakt. Daarin rekenen we met drie bedragen. Het eerste bedrag is het verwachte pensioen (neutraal weer). Het tweede bedrag is het pensioen als het flink tegenzit (slecht weer). En het laatste bedrag is het pensioen als het flink meezit (mooi weer).

We hebben de bedragen berekend in twee situaties. In de eerste situatie (donkerblauwe lijn) berekenen we de resultaten als we een toeslag verlenen van 5,3%. Dat is de toeslag die we sowieso mogen en kunnen geven op basis van het standaard toeslagbeleid van het fonds. In de tweede situatie (lichtblauwe lijn) berekenen we de resultaten als we een toeslag verlenen van 10%. In die toeslag is ook de extra ruimte meegenomen die de tijdelijk versoepelde wetgeving ons biedt.

Uw pensioen bij neutraal weer

Uw pensioen bij neutraal weer

 

Uw pensioen bij slecht weer

Uw pensioen bij slecht weer

 

Uw pensioen bij ‘mooi weer’

Het ‘mooi weer scenario’ is minder belangrijk voor de keuze of we de pensioenen wel of niet verhogen. Bij mooi weer gaat iedereen er namelijk op vooruit.

Uit deze berekeningen trekken we de volgende conclusies:

 • in het neutrale scenario én in geval van slecht weer:
  • maakt het voor jongeren weinig uit of Bpf Koopvaardij de pensioenen in 2023 met 5,3% of met 10% verhoogt;
  • gaan ouderen/pensioengerechtigden er met de toeslag van 10% meer op vooruit;
 • als het flink meezit (mooi weer) gaat iedereen erop vooruit.

Conclusie
Op basis van deze overwegingen vindt het bestuur van Bpf Koopvaardij dat een toeslag van 10% passend is. Een deel van het vermogen van het Bpf Koopvaardij gaat hierdoor rechtstreeks naar de pensioenen van deelnemers, gewezen deelnemers en pensioengerechtigden. Dat past binnen het toeslagbeleid van het Bpf Koopvaardij. Maar er blijft ook nog voldoende vermogen over voor de toekomst, en voor de nieuwe pensioenregeling. De sociale partners en Bpf Koopvaardij denken samen na over hoe dat vermogen dan precies wordt ingezet in de nieuwe pensioenregeling.