Toegankelijkheid
Contrast
A A
Tekstgrootte
A A A
NL EN
Gepubliceerd op 15 december 2022

Uw pensioen stijgt per 1 januari 2023 met 10,84%

Deze tekst is voor het laatst gewijzigd op 12 mei 2023

Het Bedrijfspensioenfonds voor de Koopvaardij (hierna: Bpf Koopvaardij) probeert ieder jaar uw pensioen te verhogen met een toeslag. Doel van deze toeslag is om de pensioenen (gedeeltelijk) te laten meegroeien met de stijging van de prijzen. We kijken daarvoor naar de prijsstijgingen in het afgelopen jaar. In dit nieuwsbericht geven wij u meer uitleg over deze toeslagverlening.

Uw pensioen gaat per 1 januari 2023 met 10,84% omhoog
Deze verhoging bestaat u twee onderdelen:
1) Een extra toeslag van 0,84%
2) Een toeslag van 10%

We leggen beide toeslagen uit:

ad 1) Een extra toeslag van 0,84%
Op 20 juli 2022 besloot het bestuur van Bpf Koopvaardij al om een extra toeslag te verlenen van 0,84%. Deze toeslag wordt doorgevoerd per 1 januari 2023. Deze toeslag komt bovenop de toeslag van 0,44% die al per 1 januari 2022 was gegeven. Lees meer hierover in het nieuwsbericht van 21 juli 2022.

ad 2) Een toeslag van 10%
U krijgt per 1 januari 2023 een toeslag van 10%. Jaarlijks beslist Bpf Koopvaardij over de toeslagverlening. Voor de toeslagverlening per 1 januari 2023 kijken we naar de stijging van het consumentenprijsindexcijfer in de periode juli 2021 tot juli 2022. Die stijging was 12,44%. Het pensioenfonds wil in principe 50% van deze stijging als toeslag geven. Volgens het normale toeslagbeleid had Bpf Koopvaardij een toeslag kunnen verlenen van 4,2%. Maar in 2022 heeft de overheid de regels voor toeslagverlening versoepeld. Hiermee loopt de overheid vooruit op de nieuwe regels voor pensioen volgens de Wet Toekomst Pensioenen. Pensioenfondsen mogen tijdelijk een toeslag verlenen bij een lagere dekkingsgraad dan voorheen. Dit betekent dat een extra toeslag mogelijk is. Bpf Koopvaardij maakt gebruik van deze wettelijke mogelijkheid. Daarom heeft het besloten om de pensioenen per 1 januari 2023 te verhogen met 10%. 

Dit percentage bestaat uit:

 • de normale toeslag van 4,2% volgens het toeslagbeleid; plus
 • een extra toeslag van 5,8%.

Bpf Koopvaardij mag de extra toeslag van 5,8% alleen geven als het een aantal onderdelen uitlegt. Hieronder noemen we de onderdelen en geven we deze uitleg.

a) Bpf Koopvaardij verwacht dat de opgebouwde pensioenaanspraken en -rechten straks worden 'ingevaren'
Werkgevers- en werknemersorganisaties in de Koopvaardij-sector (ook wel: sociale partners) doen samen onderzoek naar de nieuwe regeling. Een onderdeel van de nieuwe regeling is een besluit over het invaren van de pensioenen. Met invaren bedoelen we het overbrengen van de pensioenen naar de nieuwe pensioenregeling. Het onderzoek is in volle gang, maar sociale partners hebben nog geen definitieve besluiten genomen. Dat hoeft én kan ook nog niet, omdat de wetgeving nog niet definitief is.

Bpf Koopvaardij mag de extra toeslag nu alleen maar geven, als het verwacht dat de pensioenen worden ingevaren. En daar hebben ze een standpunt van sociale partners voor nodig. Zij hebben onlangs laten weten dat ze de optie om in te varen als een reële optie beschouwen. Het definitieve besluit hierover nemen ze later.

Bpf Koopvaardij heeft zelf vervolgens getoetst of invaren in het belang is van alle aanspraak- en pensioengerechtigden. Bpf Koopvaardij ziet geen reden om af te wijken van de verwachting van sociale partners. Bpf Koopvaardij verwacht dan ook dat de pensioenen worden ingevaren bij de start van de nieuwe pensioenregeling.

b) De extratoeslagverlening gebeurt in het belang van alle deelnemers, gewezen deelnemers en pensioengerechtigden
Bpf Koopvaardij heeft uitgebreid stilgestaan bij de vraag of alle belangen wel goed zijn meegewogen. Is het eerlijk, voor de jongeren én de ouderen? Benadelen we geen mensen? De pensioenen zijn jarenlang niet of maar gedeeltelijk omhoog gegaan. Iedereen die een pensioen ontvangt voelde dat in zijn of haar portemonnee. Nu de pensioenen omhoog gaan, merken zij dat direct. Hun koopkracht verbetert. Het bestuur heeft bij het besluit om een extra toeslag te verlenen zorgvuldig alle belangen tegen elkaar afgewogen. Het bestuur heeft gekeken naar:

 • de koopkracht van de pensioengerechtigden,
 • het pensioenresultaat voor iedereen; én
 • de mogelijke invulling van de nieuwe pensioenregeling.

Pensioengerechtigden hebben de afgelopen jaren te maken gehad met een koopkrachtdaling. Zij zijn dan ook gebaat bij het verlenen van de extra toeslag. Het verlenen van deze toeslagverlening heeft voor een deel van de actieve deelnemers en gewezen deelnemers slechts een negatief effect van ca. 0,5%. Toeslagverlening lijkt – gezien de financiële gezondheid van het fonds - een goede overgang naar het nieuwe pensioenstelsel in de toekomst niet in de weg te staan.

c) Bpf Koopvaardij heeft uitgebreid gekeken naar de gevolgen van de extratoeslagverlening voor verschillende generaties
We hebben uitgerekend wat op de lange termijn het effect is van de verhoging die we nu geven. In onderstaande grafiek ziet u het pensioenresultaat voor de verschillende leeftijden. We tonen het pensioenresultaat als gevolg van de extra verhoging van 5,8%.

Wat ziet u in deze grafiek?
Een pensioenfonds kan zijn geld maar één keer uitgeven. Als we nu toeslag verlenen kan niet iedereen erop vooruit gaan. Ouderen gaan er maximaal ca. 2,5% op vooruit, en jongeren gaan er maximaal ca. 0,5% op achteruit:

 • De verhoging voor personen tot ongeveer de 35-jarige leeftijd heeft een klein negatief effect op het pensioenresultaat. We gebruiken een deel van het vermogen nu om de verhoging te kunnen geven. We hebben dan dus minder vermogen om later het pensioen van deze personen mee te kunnen betalen. Maar een groot deel van deze personen bouwt nog lange tijd pensioen op. Dat pensioen wordt niet geraakt door dit besluit. Daarom is het uiteindelijke effect ook niet zo heel groot.
 • Voor personen tussen 35 en 60 jaar heeft de verhoging een klein positief effect. Zij hebben al een groter deel van hun pensioen opgebouwd dan de jongeren. Dat pensioen wordt direct hoger door de verhoging. Maar ook voor hen geldt dat ze nog wel enige tijd pensioen opbouwen. Dat pensioen wordt niet geraakt door de verhoging. Daarom is het effect kleiner dan bij personen ouder dan 60 jaar.
 • Personen ouder dan 60 jaar gaan er nu wat meer op vooruit. Dit komt met name doordat zij door de verhoging meteen een hoger pensioen krijgen. Hun koopkracht verbetert hierdoor direct.

Evenwichtig besluit
Het bestuur heeft bij het besluit om een toeslag te verlenen zorgvuldig alle belangen (van actieve deelnemers, gewezen deelnemers en pensioengerechtigden) tegen elkaar afgewogen. Het bestuur heeft gekeken naar:

 • de koopkracht van de pensioengerechtigden,
 • het pensioenresultaat voor iedereen én
 • de mogelijke invulling van de nieuwe pensioenregeling.

Pensioengerechtigden profiteren hier het meeste van. Zij hebben de afgelopen jaren te maken gehad met een koopkrachtdaling. Zij zijn dan ook gebaat bij het verlenen van de extra toeslag van 5,8%. Het verlenen van deze toeslagverlening heeft slechts een negatief effect van maximaal ca. 0,5% voor de jongste actieve en gewezen deelnemers. Het heeft een positief effect van maximaal ca. 2,5% voor iets oudere actieve en gewezen deelnemers.

Toeslagverlening lijkt - gezien de financiële gezondheid van het fonds - een goede overgang naar het nieuwe pensioenstelsel in de toekomst niet in de weg te staan. Wel wil het bestuur de financiële situatie van Bpf Koopvaardij voldoende robuust houden. Daarom vindt het bestuur het evenwichtiger om de pensioenen niet met de volledige stijging van het consumentenprijsindexcijfer te verhogen. Het bestuur van Bpf Koopvaardij vindt het verantwoord om te besluiten dat de pensioenen per 1 januari 2023 verhoogd kunnen worden met 10%. Dit percentage bestaat uit: een toeslag volgens het toeslagbeleid van 4,2%; en een extra toeslag van 5,8%.