Toegankelijkheid
Tekstgrootte
A A A
NL EN
Gepubliceerd op 02 januari 2019

Verhoging bijdrage Zorgverzekeringswet (ZVW) heeft invloed op uw nettopensioen

De inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (ZVW) is gestegen van 5,65% in 2018 naar 5,70% in 2019. Daarnaast zijn er ook wijzigingen geweest in de heffingskortingen en belastingtarieven voor inkomens onder de € 20.384 bruto per jaar. Het is afhankelijk van uw persoonlijke omstandigheden of uw nettopensioen uiteindelijk iets hoger of iets lager wordt.

Ontvangt u van ons een pensioenuitkering? Dan kan dit betekenen dat u netto minder hiervan overhoudt in 2019. Dit geldt helaas ook wanneer u dit van Bpf Koopvaardij] ontvangt. Dit komt omdat wij verplicht zijn de hogere inkomensafhankelijke bijdrage ZVW in te houden op uw brutopensioen. Daarnaast heeft ook de loonheffing effect op uw nettopensioen. Door de wijzigingen in de premie voor ZVW en de loonheffing kan uw nettopensioen lager zijn.

De overheid heeft aangegeven dat de ouderenkorting voor iemand die een AOW-uitkering ontvangt in 2019 ook stijgt. Volgens de overheid wordt hiermee de stijging van de premie voor ZVW en de loonheffingskorting gecompenseerd. Dit ziet u terug bij uw belastingaangifte.