Toegankelijkheid
Contrast
A A
Tekstgrootte
A A A
NL EN
Gepubliceerd op 20 december 2019

Verhoging ouderdomspensioen en kerncijfers 2020

In 2020 wordt u pensioen gedeeltelijk verhoogd. Ook passen wij de kerncijfers van de pensioenregeling aan.

Ouderdomspensioen met 0,41% verhoogd
Jaarlijks bekijken wij of uw pensioen kan meegroeien met de stijging van de prijzen in het afgelopen jaar. Dit is afhankelijk van onze financiële situatie. Per 1 januari 2020 lukt dit met 0,41% gedeeltelijk. De prijzen stegen met 1,49% (CBS-consumentenprijsindexcijfer juli 2018 - juli 2019).

Voor verhogingen van de pensioenen is geen premie betaald. Verhogingen worden betaald uit het beleggingsrendement. Een verhoging van de pensioenen is alleen mogelijk als de zogenaamde beleidsdekkingsgraad* van het fonds gelijk is aan of boven de (wettelijke) grens ligt van 110%. Dit wil zeggen dat er voor elke euro (toekomstig) pensioen minimaal € 1,10 in kas is. De meest actuele beleidsdekkingsgraad vindt u op onze website.

Heeft u voorwaardelijk pensioen (VPL)? Dit wordt verlaagd met 11,1%
Als u geboren bent tussen 1960 tot en met 1972 kunt onder voorwaarden in aanmerking komen voor extra pensioen uit de voorwaardelijke pensioenregeling (VPL). Ook hiervoor betaalt u geen premie. Wij reserveren hiervoor geld. Jaarlijks bekijken wij of er voldoende geld is voor het voorwaardelijk pensioen. In 2020 is dit helaas niet het geval. Daarom verlagen wij per 1 januari 2020 uw voorwaardelijk pensioen met 11,1%. De eerdergenoemde verhoging van 0,41% geldt niet voor dit pensioen.

Uw pensioen vindt u in Mijn Koopvaardij
De aangepaste hoogte van uw (VPL-)pensioen vindt u in januari terug in Mijn Koopvaardij
(toegankelijk met DigiD).

Kerncijfers 2020
Ook passen wij jaarlijks de kerncijfers van de pensioenregeling aan. Dit kan nodig zijn door wijzigingen in de pensioenreglementen of de gemaakte afspraken met de werknemers- en werkgeversorganisaties in de koopvaardij. U vindt de cijfers voor het jaar 2020 in de tabel.

Uw pensioenpremie is (weer) 25,9%
De belangrijkste wijziging in 2020 is de aanpassing van de pensioenpremie naar de standaard premie van 25,9%. Daarvan betaalt uw werkgever de helft. In 2019 was er financiële ruimte om de pensioenpremie tijdelijk te verlagen naar 25,3%. Dat lukt in 2020 niet.

 

2020

2019

Pensioenopbouw

1,604%

1,604%

Pensioenpremie

25,9%

25,3%

Maximum pensioengevend jaarsalaris

€ 91.071,78 op basis van 366 dagen

(€ 248,83 per dag)

€ 88.614,70 op basis
van 365 dagen

(€ 242,78 per dag)

Franchise

(drempelbedrag waarover u geen pensioen opbouwt)

€ 14.167,86 op basis van 366 dagen
(€ 38,71 per dag)

€ 13.786,05 op basis

van 365 dagen

(€ 37,77 per dag)

Pensioenleeftijd

67 jaar

67 jaar

Partnerpensioen bij uw overlijden:

  • Jaarlijkse opbouw
  • Jaarlijkse deel op risicobasis

(vervalt bij pensionering of een dienstverband buiten de koopvaardij)

33%
37%

33%                                                            37%

 

*De beleidsdekkingsgraad is de gemiddelde dekkingsgraad over twaalf maanden. De dekkingsgraad geeft aan in hoeverre wij onze totale pensioenverplichtingen in de toekomst kunnen nakomen.