Toegankelijkheid
Contrast
A A
Tekstgrootte
A A A
NL EN

Dagloonberekening parttime werknemers en oproepkrachten

Heeft u werknemers in dienst die parttime werken of werkt u met oproepkrachten? Dan is het belangrijk dat u voor het berekenen van het dagloon de juiste berekeningswijze hanteert. We leggen u graag uit hoe u het dagloon van een parttime werknemer en het dagloon van een oproepkracht berekent.

Parttime werknemers

Het (parttime) maandsalaris wordt eerst omgerekend naar een voltijd jaarsalaris. Het parttimepercentage is het aantal uren dat de parttimer per dag of per week werkt in verhouding tot het normaal aantal werkuren per dag of per week in uw onderneming.

Rekenvoorbeeld

Parttime percentage werknemer: 80%
Parttime salaris per maand: € 2.500
Parttime salaris / parttime factor x 100% = Fulltime maandsalaris
€ 2.500 / 80 x 100 = € 3.125

Het jaarloon bedraagt: € 3.125 x 12 x 1,08 vakantietoeslag = € 40.500.
Het dagloon is dan € 40.500 / 365* = € 110,95. 
* Is het een schrikkeljaar, dan deelt u het jaarloon door 366 dagen.

Heeft de betreffende maand 31 dagen, dan geeft u (31 x 80 / 100 =) 24,8 door. De dagen worden afgerond naar beneden. U geeft dan 24 dagen door met een dagloon van € 110,95 en 7 dagen met een dagloon van € 0.

Let op: is er sprake van overwerk en/of toeslagen, verhoog dan het jaarloon eerst nog met 15% overwerkforfait en/of 5% toeslagenforfait voordat u het dagloon berekent.

Oproepkrachten

De doorgifte van de salaris- en dienstverbandgegevens van zeevarenden verloopt per maand. Hanteert u een 4 weken verloning? Dan dient u deze om te rekenen naar een maand. Bij oproepkrachten gaan we uit van het aantal gewerkte uren in de betreffende maand.

Rekenvoorbeeld werkuren per dag bij een voltijd werkweek

Stel dat het aantal gewerkte uren 188 bedraagt voor de maand januari. Om het juiste aantal dagen te registeren gaan we uit van het aantal uren per dag in een normale werkweek bij de betreffende werkgever. Stel de werkweek bedraagt 47 uren per week. Het aantal werkdagen in de week is 5.
Het aantal werkuren per dag is dan 47 / 5 = 9,4 uur.
Het maximaal aantal uren in de maand bedraagt dan 9,4 x 5 x 4 = 188 uur.

Rekenvoorbeeld dagloon bij een voltijd werkweek

Stel, het uurloon bedraagt € 12 en de gewerkt uren zijn 188 in de maand januari. U rekent dan eerst het jaarsalaris uit. Dit doet u als volgt: € 12 x 9,4 werkuren x 5 werkdagen x 52 weken x 1,08 vakantietoeslag = € 31.674,24

Het jaarsalaris / 365* = dagloon.
* Is het een schrikkeljaar, dan deelt u het jaarloon door 366 dagen.
Het dagloon is € 31.674,24 / 365 = € 86,77. Voor de maand januari geeft u dan 31 dagen op met het dagloon € 86,77.

Rekenvoorbeeld dagloon bij een niet voltijd werkweek

Stel, het gewerkte aantal uren in de maand januari is 100. Dan is de berekeningsmethodiek als volgt:

Uurloon x aantal uren per dag x 5 werkdagen x 52 weken x 1,08 vakantietoeslag = jaarsalaris
Jaarsalaris / 365 = dagloon. Deze is identiek aan een voltijd werkweek.

Voor de maand januari berekent u hoeveel dagen u met en zonder dagloon doorgeeft als volgt: 100 / 188 x 31 dagen = 16,48 dagen. Dit rondt u af naar beneden op hele dagen.

De aangifte voor januari wordt dan: 16 dagen met een dagloon van € 86,77 en 15 dagen met een dagloon van € 0.

Let op: is er sprake van overwerk en/of toeslagen, verhoog dan het jaarloon eerst nog met 15% overwerkforfait en/of 5% toeslagenforfait voordat u het dagloon berekent.