Contrast
A A
Tekstgrootte
A A A

U wordt/bent arbeidsongeschikt

Als u (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt wordt, kunt u toch gewoon tot uw AOW-leeftijd pensioen blijven opbouwen. Ook is er partnerpensioen voor uw partner, wanneer u overlijdt. Afhankelijk van uw arbeidsongeschiktheidspercentage betaalt Bpf Koopvaardij onder voorwaarden dan een deel van uw pensioenpremie. Daarnaast heeft Bpf Koopvaardij voor alle deelnemers aan de pensioenregeling een mogelijke financiële aanvulling wanneer u een WGA-vervolguitkering van het UWV ontvangt.

Premievrije deelname bij arbeidsongeschiktheid: de voorwaarden

Voor premievrije deelname is het belangrijk dat u  aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • U bent vanwege uw arbeidsongeschiktheid ontslagen of minder uren gaan werken.
  • U heeft recht op een WIA-uitkering (of WAO).
  • Toen u ziek werd, nam u deel aan onze pensioenregeling.
  • U geeft Bpf Koopvaardij alle benodigde informatie voor premievrije deelname.

Wij ontvangen uw gegevens van UWV

Wanneer u arbeidsongeschikt raakt, ontvangen wij uw arbeidsongeschiktheidsgegevens automatisch van UWV. U ontvangt dan uiterlijk binnen 3 maanden een brief van ons met informatie over premievrije deelname bij Bpf Koopvaardij.

Hoe hoog is uw premievrije deelname?

Bij een WIA-uitkering

Hieronder vindt u de percentages van uw premievrije deelname bij arbeidsongeschiktheid op basis van de WIA (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen).

Percentage arbeidsongeschikt

 Percentage premievrije deelname

80 - 100%

80%

65 - 80%

60%

35 - 65%

40%

0 - 35%

0%

 

Bij een WAO-uitkering

Bent u vóór 1 januari 2004 arbeidsongeschikt geworden en valt u dus nog onder de WAO (Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering)? Dan vindt u hieronder de  percentages van uw premievrije deelname.

Percentage arbeidsongeschikt

 Percentage premievrije deelname

65 - 100%

80%

45 - 65%

40%

25 - 45%

20%

0 - 25%

0%

Bent u arbeidsongeschikt geworden vóór 2014?

In 2014 is door verschillende pensioenfondsen en verzekeraars een convenant gesloten over inkomensbescherming bij arbeidsongeschiktheid. Hierdoor zijn de voorwaarden gewijzigd om in aanmerking te komen voor premievrije deelname. De afspraken gelden vanaf 2014.

Vóór 2014 blijft gelden dat u bijvoorbeeld ononderbroken deelgenomen moet hebben aan onze pensioenregeling tot de eerste WIA/WAO-dag óf tot en met het eerste WAO-jaar. Wel wordt ook voor deze groep soepeler omgegaan met een aanvraag voor premievrije deelname als die ná de aanvraagtermijn van een jaar is ingediend.

Meer weten?

  • Wilt u meer weten over de WGA-vervolguitkering van UWV of over WIA en de WAO? Ga dan naar www.uwv.nl.
  • Voor verdiepende informatie over onze pensioenregeling kunt ons reglement WGA-hiaatregeling raadplegen.

Wilt u hulp bij uw pensioenkeuzes?

Gaat u bijna met pensioen? Bij Bpf Koopvaardij heeft u meerdere pensioenkeuzes. U kunt deze eenmalig maken vóór pensionering en daarna niet meer veranderen. Wilt u in een persoonlijk gesprek meer informatie over uw keuzes? Maak een belafspraak via de online afspraakplanner. Wij bellen u op een moment dat het u uitkomt.

Maak een belafspraak