Toegankelijkheid
Contrast
A A
Tekstgrootte
A A A
NL EN
Gepubliceerd op 17 december 2020

Geen verhoging ouderdomspensioen, voorwaardelijk pensioen (VPL) wel omhoog

Jaarlijks bekijken we op basis van onze financiële situatie of uw pensioen kan meegroeien met de prijsinflatie. In 2021 lukt dit niet. Onze financiële situatie is daarvoor net niet goed genoeg. Wel is een verhoging van het voorwaardelijk pensioen mogelijk met 4,49%.

U betaalt geen premie voor een verhoging van uw pensioen. Verhogingen worden betaald uit beleggingsrendement. Wij moeten dan zoveel rendement behalen, dat er voldoende geld is voor de (toekomstige) pensioenen plús een extra reserve. Voor elke euro aan pensioen moet er minimaal € 1,10 in kas zijn. Aan die wettelijke verplichting voldeden we in 2020 net niet. Op de peildatum (september 2020) was dit € 1,09. Een verhoging van uw pensioen in 2021 is dan ook niet mogelijk.

Meer geld nodig voor uw pensioen
Tegenvallende rendementen begin dit jaar door de coronacrisis speelden hierin geen grote rol. De financiële markten herstelden zich later in het jaar weer. Met name de lage rentestand is de oorzaak. Door de lage rentestand moeten we meer geld opzij zetten voor eenzelfde pensioen. Het pensioengeld groeit bij een lage rente namelijk minder snel. Doordat er dan meer geld nodig is voor de pensioenen zelf, ontbreekt de financiële ruimte voor de verhoging van die pensioenen.

Voorwaardelijk pensioen (VPL) wel verhoogd
Bent u geboren in de jaren 1960 tot en met 1972? Dan heeft u mogelijk recht op extra pensioen uit de voorwaardelijke pensioenregeling (VPL). Hiervoor reserveren wij geld. Deze reserve is dit jaar groot genoeg voor een verhoging van het voorwaardelijk pensioen met 4,49% per 1 januari 2021.

De hoogte van uw pensioen vindt u in Mijn Koopvaardij
De aangepaste hoogte van uw (VPL-)pensioen vindt u in januari terug in Mijn Koopvaardij (toegankelijk met DigiD of eIDAS) of op uw Uniform Pensioenoverzicht later dit jaar.

Geen DigiD of eIDAS? Dan kunt u voor pensioenberekeningen altijd contact met ons opnemen.

Meer informatie over onze financiële situatie vindt u op Dekkingsgraad.