Toegankelijkheid
Contrast
A A
Tekstgrootte
A A A

Wij verbeteren ons administratiesysteem en Mijn Koopvaardij. Wijzigingen doorgeven of een pensioen aanvragen is nu niet mogelijk. Begin januari 2024 kunt u weer wijzigingen doorgeven.

NL EN
Gepubliceerd op 08 februari 2018

Geen verkiezingen, voorgenomen (her)benoeming bestuursleden

Per 1 juli 2018 loopt de bestuurstermijn van Cor van der Sluis en Peter van der Horst af. Zij vertegenwoordigen de pensioengerechtigden in het bestuur van Bpf Koopvaardij. Beiden hebben aangegeven hun bestuursfunctie te willen blijven vervullen. Er zijn binnen de gestelde termijn, die liep tot 19 januari 2018, geen andere kandidaten aangemeld. Daarom zijn de heren Van der Sluis en Van der Horst volgens het verkiezingsreglement zonder verkiezing gekozen. Onder voorbehoud van goedkeuring door de toezichthouder (De Nederlandsche Bank) blijven zij met ingang van 1 juli 2018 de twee bestuurszetels uitvoeren.