Toegankelijkheid
Tekstgrootte
A A A
NL EN
Gepubliceerd op 02 juli 2018

Nieuw lid raad van toezicht

Per 1 juli 2018 is Jan Kuijsten benoemd tot lid van de raad van toezicht van Bpf Koopvaardij. Hij volgt Karin Bitter op, die per die datum aftreedt na de maximale zittingstermijn van zes jaar.

Jan Kuijsten (1958) is van huis uit actuaris. In de periode van 1991-2017 vervulde hij diverse functies bij Philips Pensioenfonds (PPF). De laatste jaren was hij uitvoerend bestuurder/directeur Pensioenen bij PPF. Ook was hij lid van de commissie Actuariaat en de werkgroep EIOPA van de Pensioenfederatie. Momenteel richt hij zich als zelfstandige op toezichthoudende functies.

Aandachtsgebied
Jan Kuijsten krijgt binnen de raad van toezicht het aandachtsgebied uitbesteding en de beheersing van niet-financiële risico’s. Daaronder valt onder meer de beoordeling van contracten, interne audit, compliance, kostenbeoordeling, communicatie en de monitoring van de uitbesteding van het vermogensbeheer en de pensioenadministratie.