Toegankelijkheid
Contrast
A A
Tekstgrootte
A A A
NL EN
Gepubliceerd op 17 december 2020

Overzicht percentages en bedragen 2021

Jaarlijks passen wij de bedragen en percentages voor de pensioenregeling aan. Dit kan nodig zijn door wijzigingen in de pensioenreglementen of besluiten van de werknemers- en werkgeversorganisaties (sociale partners) in de koopvaardij. U vindt de cijfers voor het jaar 2021 hieronder.

 

2021

2020

Pensioenopbouw*

1,233%

1,604%

Pensioenpremie*

25,9%

25,9%

Maximum pensioengevend jaarsalaris 

 € 93.498,40 op basis van 365 dagen (€ 256,16 per dag)

€ 91.071,78 op basis van 366 dagen (€ 248,83 per dag) 

Franchise (AOW-drempelbedrag waarover geen pensioen wordt opgebouwd)

€ 14.545,25 op basis van 365 dagen (€ 39,85 per dag) 

€ 14.167,86 op basis van 366 dagen (€ 38,71 per dag) 

Pensioenleeftijd

67 jaar

67 jaar

Partnerpensioen bij uw overlijden:**

 

 

-     Jaarlijkse opbouw

42,9%

33%

-     Jaarlijkse deel op risicobasis (vervalt bij pensionering of een dienstverband buiten de koopvaardij)

48,2%

37%

 

* Het genoemde percentage wordt berekend over uw pensioengevend salaris (minus het AOW-drempelbedrag waarover geen pensioen wordt opgebouwd).

** De genoemde percentages worden berekend over het ouderdomspensioen dat u tot uiterlijk uw 67e opbouwt.

In 2021 minder pensioenopbouw
Door de lage rentestand is de huidige pensioenpremie van 25,9% - die is afgesproken met sociale partners in de koopvaardij - niet meer voldoende voor de huidige pensioenopbouw. Bij een lage rente is namelijk meer geld nodig voor hetzelfde pensioen. Met het huidige premiepercentage komen we in 2021 uit op een pensioenopbouw van 1,233%. In 2021 bouwt u dus minder pensioen op dan in 2020.

Het gewijzigde pensioenreglement vindt u medio februari 2021 op Downloads.