Contrast
A A
Tekstgrootte
A A A
Gepubliceerd op 30 november 2022

Uw pensioen gaat per 1 januari 2023 met 10,84% omhoog

Bpf Koopvaardij probeert ieder jaar uw pensioen te verhogen met een toeslag. Doel van deze toeslag is om de pensioenen (gedeeltelijk) te laten meegroeien met de stijging van de prijzen in het afgelopen jaar. Het bestuur van Bpf Koopvaardij vindt het verantwoord om te besluiten dat de pensioenen per 1 januari 2023 verhoogd kunnen worden met 10,84%.

Deze verhoging bestaat u twee onderdelen:

  • Een extra toeslag van 0,84%

Op 20 juli 2022 heeft het bestuur van BPF Koopvaardij al besloten een extra toeslag te verlenen van 0,84%. Deze toeslag wordt doorgevoerd per 1 januari 2023. Deze toeslag komt bovenop de toeslag van 0,44% die al per 1 januari 2022 was gegeven. Lees meer hierover in het nieuwsbericht van 21 juli.

  • Een toeslag van 10%

Op 30 november heeft het bestuur van BPF Koopvaardij besloten om uw pensioen nog verder te verhogen met 10%. Deze verhoging wordt ook per 1 januari 2023 doorgevoerd.  Voor deze toeslagverlening kijken we naar de stijging van het consumentenprijsindexcijfer in de periode juli 2021 tot juli 2022. Die stijging was 12,44%. Het pensioenfonds wil in principe 50% van deze stijging als toeslag geven, maar mag meer doen als daar ruimte voor is.

Het bestuur van Bpf Koopvaardij is van mening dat een toeslag van 10% passend en evenwichtig is. Een deel van het vermogen van het Bpf Koopvaardij wordt nu gebruikt om de pensioenen van deelnemers, gewezen deelnemers en pensioengerechtigden te verhogen. Dat past binnen het toeslagbeleid van het Bpf Koopvaardij. Maar er blijft ook nog voldoende vermogen over voor de toekomstige pensioenen, en voor de overgang naar een nieuwe pensioenregeling. De sociale partners en Bpf Koopvaardij denken samen na over hoe dat vermogen bij Bpf Koopvaardij evenwichtig kan worden ingezet.

Binnenkort ontvangen alle deelnemers, gewezen deelnemers en pensioengerechtigden een brief met meer uitleg over deze toeslagverlening.