Toegankelijkheid
Contrast
A A
Tekstgrootte
A A A
NL EN
Gepubliceerd op 21 juli 2022

Uw pensioen stijgt met 0,84%

Het bestuur van Bpf Koopvaardij heeft op 20 juli 2022 besloten tot een extra toeslagverlening op uw pensioen. Per 1 januari 2023 verhoogt Bpf Koopvaardij uw pensioen met 0,84%.

Waarom verhoogt Bpf Koopvaardij uw pensioen?
Per 1 januari 2022 heeft Bpf Koopvaardij uw pensioen al verhoogd met 0,44%. Maar onlangs heeft de overheid de regels voor toeslagverlening versoepeld. Pensioenfondsen mogen tijdelijk rekenen met een lagere grens voor toeslagverlening. Dit betekent dat een extra toeslagverlening mogelijk is. Bpf Koopvaardij maakt nu gebruik van deze wettelijke mogelijkheid.

Hoe is het percentage van 0,84% berekend?
Bij het besluit over de extra toeslagverlening heeft Bpf Koopvaardij naar twee vragen gekeken:

1. Welke periode is leidend voor de toeslagverlening?
Bpf Koopvaardij streeft ernaar uw pensioen gedeeltelijk te laten meegroeien met de stijging van de prijzen in een bepaalde periode. Welke periode dit is, ligt vast in het pensioenreglement. Voor de toeslagverlening per 1 januari 2022 keek Bpf Koopvaardij naar de stijging van de prijzen in de periode 1 juli 2020 tot en met 30 juni 2021. Die stijging was 1,29%.

2. Hoeveel toeslag is eerder al toegekend?
In januari 2022 heeft Bpf Koopvaardij uw pensioen verhoogd met 0,44%. Met de extra toeslagverlening per 1 januari 2023 van 0,84% wordt de volledige prijsstijging van 1,29% gecompenseerd. Dit lijkt een vreemde optelsom. Maar het percentage wordt iets lager, omdat Bpf Koopvaardij deze toeslag nu ook berekent over de eerder gegeven toeslag van 0,44%. In totaal komt er hetzelfde resultaat uit. U heeft deze 1,29% dus in twee stappen ontvangen.

Eind 2022 besluit Bpf Koopvaardij over toeslagverlening in 2023
In de afgelopen maanden zijn de prijzen sterk gestegen. Bpf Koopvaardij besluit in november 2022 of dit leidt tot een nieuwe toeslagverlening per 1 januari 2023. Hiervoor kijkt Bpf Koopvaardij naar:

  • de prijsstijging in de periode 1 juli 2021 tot en met 30 juni 2022;
  • de financiële situatie van Bpf Koopvaardij; en
  • de geldende wettelijke spelregels op dat moment.

Wanneer merkt u de gevolgen van deze toeslagverlening voor uw pensioen?
Bpf Koopvaardij verwerkt de toeslagverlening van 0,84% per 1 januari 2023 in uw opgebouwde pensioen of in uw pensioenuitkering. Als het bestuur in november 2022 besluit tot een toeslagverlening gerelateerd aan de prijsstijging tussen 1 juli 2021 en 30 juni 2022 dan zal ook deze toeslagverlening op 1 januari 2023 leiden tot een verhoging van uw opgebouwde pensioen of in uw pensioenuitkering. De toeslagverleningen zullen dan bij elkaar worden opgeteld.

U ontvangt een brief nadat Bpf Koopvaardij in november 2022 een besluit heeft genomen over de mogelijke toeslagverlening per 1 januari 2023. In die brief wordt meer uitleg gegeven over de extra toeslagverlening en de mogelijke nieuwe toeslagverlening per 1 januari 2023.