Toegankelijkheid
Contrast
A A
Tekstgrootte
A A A
NL EN
Gepubliceerd op 21 juli 2022

Uw pensioen stijgt met 0,84%

Het bestuur van Bpf Koopvaardij heeft op 20 juli 2022 besloten tot een extra toeslagverlening op uw pensioen. Per 1 januari 2023 verhoogt Bpf Koopvaardij uw pensioen met 0,84%.

Waarom verhoogt Bpf Koopvaardij uw pensioen?
Per 1 januari 2022 heeft Bpf Koopvaardij uw pensioen al verhoogd met 0,44%. Maar onlangs heeft de overheid de regels voor toeslagverlening versoepeld. Pensioenfondsen mogen tijdelijk rekenen met een lagere grens voor toeslagverlening. Dit betekent dat een extra toeslagverlening mogelijk is. Bpf Koopvaardij maakt nu gebruik van deze wettelijke mogelijkheid.

Hoe is het percentage van 0,84% berekend?
Bij het besluit over de extra toeslagverlening heeft Bpf Koopvaardij naar twee vragen gekeken:

1. Welke periode is leidend voor de toeslagverlening?
Bpf Koopvaardij streeft ernaar uw pensioen gedeeltelijk te laten meegroeien met de stijging van de prijzen in een bepaalde periode. Welke periode dit is, ligt vast in het pensioenreglement. Voor de toeslagverlening per 1 januari 2022 keek Bpf Koopvaardij naar de stijging van de prijzen in de periode 1 juli 2020 tot en met 30 juni 2021. Die stijging was 1,29%.

2. Hoeveel toeslag is eerder al toegekend?
In januari 2022 heeft Bpf Koopvaardij uw pensioen verhoogd met 0,44%. Met de extra toeslagverlening per 1 januari 2023 van 0,84% wordt de volledige prijsstijging van 1,29% gecompenseerd. Dit lijkt een vreemde optelsom. Maar het percentage wordt iets lager, omdat Bpf Koopvaardij deze toeslag nu ook berekent over de eerder gegeven toeslag van 0,44%. In totaal komt er hetzelfde resultaat uit. U heeft deze 1,29% dus in twee stappen ontvangen.

Eind 2022 besluit Bpf Koopvaardij over toeslagverlening in 2023
In de afgelopen maanden zijn de prijzen sterk gestegen. Bpf Koopvaardij besluit in november 2022 of dit leidt tot een nieuwe toeslagverlening per 1 januari 2023. Hiervoor kijkt Bpf Koopvaardij naar:

 • de prijsstijging in de periode 1 juli 2021 tot en met 30 juni 2022;
 • de financiële situatie van Bpf Koopvaardij; en
 • de geldende wettelijke spelregels op dat moment.

Wanneer merkt u de gevolgen van deze toeslagverlening voor uw pensioen?
Bpf Koopvaardij verwerkt de toeslagverlening van 0,84% per 1 januari 2023 in uw opgebouwde pensioen of in uw pensioenuitkering. Als het bestuur in november 2022 besluit tot een toeslagverlening gerelateerd aan de prijsstijging tussen 1 juli 2021 en 30 juni 2022 dan zal ook deze toeslagverlening op 1 januari 2023 leiden tot een verhoging van uw opgebouwde pensioen of in uw pensioenuitkering. De toeslagverleningen zullen dan bij elkaar worden opgeteld.

U ontvangt een brief nadat Bpf Koopvaardij in november 2022 een besluit heeft genomen over de mogelijke toeslagverlening per 1 januari 2023. In die brief wordt meer uitleg gegeven over de extra toeslagverlening en de mogelijke nieuwe toeslagverlening per 1 januari 2023.

Nadere toelichting

Dat we de pensioenen mochten verhogen, is natuurlijk goed nieuws, maar we blijven kritisch. Is het eerlijk, voor zowel de jongeren als de ouderen? Benadelen we geen mensen? We laten zien hoe we dat hebben bekeken.

De pensioenen zijn jarenlang niet of slechts gedeeltelijk omhoog gegaan. Iedereen die een pensioen ontvangt voelde dat in zijn of haar portemonnee. Nu de pensioenen omhoog gaan, merken zij dat direct. Hun koopkracht verbetert een beetje. Voor degenen die nog geen pensioen krijgen, maken we regelmatig een berekening. Die berekening staat ook op het pensioenoverzicht.

Die berekening hebben we nu ook gedaan. We rekenen met drie bedragen: het verwachte pensioen (neutraal weer), het pensioen als het flink tegenzit (slecht weer) en het pensioen als het flink meezit (mooi weer). We hebben de bedragen berekend mét en zonder toeslagverlening, voor alle leeftijdsgroepen.

Uw pensioen bij neutraal weer
Als eerste hebben we gekeken naar het verwachte pensioen. Dit is het bedrag in het ‘neutrale’ scenario.

Hoe moet u onderstaande grafiek lezen?

 • Aan de linkerkant van de grafiek (de verticale as) staan percentages. Deze geven aan tot in welke mate uw pensioen in dit scenario wordt beschermd tegen koopkrachtverlies. Hiermee bedoelen we de situatie dat uw inkomen minder stijgt dan de prijzen. Is dit 100%, dan heeft u geen koopkrachtverlies.
 • Aan de onderkant van de grafiek (de horizontale as) staan de leeftijden.
 • De donkerblauwe lijn laat het verwachte pensioen zien zonder de toeslag.
 • De lichtblauwe lijn laat het pensioen zien met de toeslag.

 


Uit deze grafiek blijkt dat:

 • wel of geen toeslagverlening voor jongeren niet veel uitmaakt; en
 • ouderen/pensioengerechtigden profiteren van de toeslag.

Uw pensioen bij slecht weer
Met een ‘slecht weer scenario’ bedoelen we de situatie dat het lange tijd flink tegenzit. Denk bijvoorbeeld aan slechte beleggingsresultaten. Het pensioen dat iemand naar verwachting in deze situatie krijgt, is bij jongeren flink lager dan het pensioen in het gemiddelde scenario. Jongeren hebben in dit scenario namelijk te maken met veel jaren ‘slecht weer’. Wie ouder is, heeft al een groot deel van het pensioen opgebouwd. Slecht weer in de toekomst heeft minder invloed op dit pensioen.

 


Wat zien we in deze grafiek?

 • Het maakt voor jongeren bij slecht weer ook niet veel uit of het fonds de pensioenen in 2022 wel of niet verhoogt. Een verhoging nu weegt helaas niet op tegen het effect van veel jaren slecht weer.
 • Bij de gepensioneerden maakt het wel uit. Hun pensioen is namelijk al helemaal opgebouwd.

Het ‘mooi weer scenario’ is minder belangrijk voor de keuze of we de pensioenen wel of niet verhogen. Bij mooi weer gaat iedereen er namelijk op vooruit.

Nieuwe pensioenregeling
Door de nieuwe regels voor pensioen (Wet Toekomst Pensioenen) komt er ook een nieuwe pensioenregeling voor Bpf Koopvaardij. Het duurt nog een aantal jaar voor de nieuwe regeling start. Maar we houden er wel al rekening mee dat er verschillen kunnen zijn. Het pensioen dat mensen kunnen verwachten in de huidige regeling kan anders zijn dan het pensioen dat mensen naar verwachting gaan krijgen in de nieuwe regeling.

Het bestuur heeft stilgestaan bij de gevolgen van een toeslag die nu wordt verleend. Heeft dit gevolgen voor mogelijke keuzes of maatregelen die je later neemt? Elke euro die we nu uitgeven door de pensioenen te verhogen, kunnen we straks niet gebruiken om bepaalde groepen te compenseren als dat nodig is. Of om een reserve aan te leggen om grote schommelingen in het verwachte pensioen op te vangen.

Conclusie
Het bestuur heeft de vraag wel of niet verhogen dus van alle kanten bekeken. Toeslagverlening nu lijkt – gezien de financiële gezondheid van het fonds - eventuele maatregelen in de toekomst niet in de weg te staan. Het bestuur van Bpf Koopvaardij vindt het verantwoord om te besluiten dat de pensioenen per 1 januari 2023 extra verhoogd kunnen worden met 0,84%.